Gedeeltelijke zonsverduistering van invloed op stroomvoorziening

De gedeeltelijke zonsverduistering was vandaag ook goed te zien vanuit de regio Weert.

Iets na het middaguur was de gedeeltelijke zonsverduistering op zijn hoogtepunt. Voor de liefhebbers een bijzonder mooi spektakel. Maar het heeft ook een effect op de opwekking van duurzame energie.

Door de gedeeltelijke bedekking van de zon werd er minder zonne-energie opgewekt. Om ervoor te zorgen dat het stroomnet stabiel bleef, had TenneT zich samen met verschillende partners zich voorbereid voor op het natuurverschijnsel.

De zonsverduistering vermindert de hoeveelheid zonnestraling, wat op zijn beurt de productie van elektriciteit uit zon vermindert. Bij TenneT hadden ze ingeschat dat tijdens de verduistering tot 4 GW minder stroom zou worden opgewekt in Duitsland en 0,8 GW minder in Nederland, terwijl het stroomverbruik constant blijft. Om het net stabiel te houden, werd elektriciteit uit andere bronnen gehaald die de lagere opwek uit zonne-energie moest compenseren.

Freddy van Halm van TenneT: “Hoewel de nationale marktregels en de gevolgen van de eclips in Duitsland en Nederland verschillend zijn, hebben wij ons samen op de eclips voorbereid. Wij kwamen regelmatig bijeen, wisselden informatie uit, coördineerden over de gevolgen van de eclips en de te nemen maatregelen, en vertegenwoordigden elkaar in Europese task forces. Deze uitwisseling was zeer waardevol voor de voorbereiding.”

Volgende zonsverduistering

Op 25 oktober 2022 kan weer een gedeeltelijke zonsverduistering worden waargenomen. Deze zal qua impact en voorbereidingsinspanning vergelijkbaar zijn met de eclips van 2015. Op 29 maart 2025 verwachten ze bij TenneT een zonsverduistering met een grotere verduistering en zwaardere impact. Dit komt ook omdat het aantal zonnepanelen-systemen in 2025 nog groter zal zijn dan nu. “Het is daarom des te belangrijker dat wij ervaring opdoen met de kleine zonsverduistering van 10 juni om ons voor te bereiden op de volgende grotere zonsverduisteringen.”, aldus TenneT.