Plezier maken moet eenzaamheid onder jongeren terugdringen

Foto via Pixabay

MET ggz slaat de handen ineen om eenzaamheid onder jongeren tussen de 12 en 25 jaar terug te dringen. Samen met Join Us en het jongerenteam van Punt Welzijn streven ze naar een samenleving waarin alle jongeren zich niet eenzaam voelen en brengen ze hen in contact met anderen.

Opzet programma

Jongeren (12-25 jaar) komen één keer per twee weken samen op een leuke locatie binnen de gemeente- of regiogrenzen. Tijdens de bijeenkomsten staat plezier centraal. De jongeren organiseren zelf activiteiten, werken aan hun social challenges en leren van elkaar. 

Methodiek

Elke groep wordt begeleid door twee jeugdprofessionals van de lokale sociaal werkorganisatie. Verbinding en plezier vormen de basis: jongeren leren van elkaar. Vanuit deze veilige basis werken de jeugdprofessionals met de jongeren aan social challenges.

Kwaliteit en coaching

Join us traint en coacht jeugdprofessionals om het Join us programma optimaal uit te voeren. Een de kwaliteit te waarborgen. Training over de methodiek is hierin de start. Vervolgens houdt Join us  een coachende rol om samen.

In juni starten ze in de Gemeente Weert. Jongeren mogen zich aanmelden via https://www.join-us.nu.