Ruzie broers Van Cranenbroek hangt als donkere wolk boven de zaak

Budel – De winkel Van Cranenbroek in o.a. Budel is een succesformule. Elke dag komen er vele mensen winkelen voor o.a. tuinmeubels, werkkleding, gereedschappen en diervoeding. Echter achter de schermen gaat het momenteel niet bepaald van een leien dakje.

Er is een conflict ontstaan tussen de twee broers die elk voor 50% de zaak in handen hebben. De onderlinge verhoudingen zijn zo verstoord dat de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam zich over de kwestie heeft moeten buigen. Voor de broers is duidelijk dat zij niet samen verder kunnen en dat hun wegen moeten scheiden, mogelijk door opsplitsing van het bedrijf, zo staat in de openbare uitspraak van de Ondernemingskamer.

Wat is er aan de hand?

Beide broers hebben Van Cranenbroek gezamenlijk tot een zeer omvangrijke onderneming uitgebouwd. De broers vulden elkaar aan en zij hebben samen de onderneming tot een succes gemaakt. Tegelijkertijd hebben tijdens de samenwerking ook conflicten voorgedaan die niet zijn opgelost en die de verdere samenwerking bemoeilijkten.

Vanaf het najaar 2019 hebben de broers onder begeleiding van een adviseur gewerkt aan een verbetering in de samenwerking. Tegelijk werkten partijen vanaf juni 2020 onder begeleiding van business coach aan een professionalisering van de organisatie, onder meer door het invoeren van een wekelijks (genotuleerd) directieoverleg. Voorheen hadden ze niet of nauwelijks op periodieke basis directieoverleg; de beide broers besloten op basis van consensus en op informele wijze tussen de werkzaamheden door. 

Tijdens het directieoverleg op 19 november 2020 is de bom gebarsten. Tijdens het overleg werd het evaluatie- en functioneringsgesprek van een van de zonen van de broers besproken. Er was onenigheid ontstaan over de beloning aan deze zoon en met name over de toekenning van aandelen aan hem. De andere broer ontkende dat hij een belofte had gedaan over de toekenning van aandelen. Onenigheid over deze vraag resulteerde in een vertrouwensbreuk tussen de broers. 

Gevolgen op de werkvloer

De vertrouwensbreuk etterde voort in de daaropvolgende overleggen, zo is te lezen in de stukken van het Gerechtshof. Het had ook gevolgen voor het personeel op de werkvloer. De personeelsleden kwamen tussen de broers te staan. Intussen ontbrak ieder zicht op een einde van de impasse.

Uit verklaringen van werknemers blijkt dat de verstoorde verhoudingen tussen de broers leidde tot onrust en gevoelens van onzekerheid in diverse geledingen van het personeel. Enkele voorbeelden:

“Sinds de mededeling van de ene broer in november dat hij de samenwerking met jou definitief stop zette is er veel verandert binnen het bedrijf wat de continuïteit niet ten goede komt. Verder wil ik mijn zorgen uiten over de onrust die er onder het personeel ontstaat.”

“Als de ene directeur zegt dat je iets niet moet doen en de dag later zegt de andere dat je het wel moet doen, dan is dit als werknemer niet prettig, want hier wil je en hoor je ook niet tussen te moeten staan.”

“Ik wil geen partij kiezen, ik wil gewoon vooruit. Maar hoe de situatie nu is gaat dat steeds moeizamer. Wij als afdeling klantenservice doen onze uiterste best om ons werk zo goed mogelijk te doen, maar de ruzie belemmert dit wel en door die wisselvalligheid weten we soms niet waar we aan toe zijn.”

“De broers gunden elkaar geen blik en spraken nog amper met elkaar. Samen met de gespannen sfeer bekroop mij het gevoel van onzekerheid, hoe moest het nu verder? Hoe moet het nu verder met het bedrijf waar ik altijd zo graag gewerkt had, hoe moest het verder met mijn toekomst, veel vragen die onbeantwoord bleven.”

Uitspraak Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer is van oordeel dat de verhoudingen dermate zijn verstoord dat de besturen van de Vennootschappen niet meer kunnen functioneren zoals zou moeten. De Ondernemingskamer in Amsterdam heeft daarom een derde bestuurder benoemd die o.a. een beslissende stem toekomt. Tevens zal de Ondernemingskamer een onderzoek instellen naar dat beleid en die gang van zaken.

Volgens de Ondernemingskamer is de organisatie juist gebaat bij openheid van zaken over de achtergronden van de impasse en het wantrouwen tussen de twee bestuurders, en de gevolgen hiervan voor de onderneming, omdat dit zal kunnen bijdragen aan herstel van gezonde verhoudingen en, zo nodig, een voortvarende ontvlechting van de aandeelhoudersbelangen van de beide broers.

Over Van Cranenbroek

Van Cranenbroek legt zich toe op de verkoop van onder andere tuinmachines, tuinmeubelen met accessoires, gereedschappen en doe-het-zelf-producten. De winkels zijn gevestigd in Budel, Dongen, Schijndel en Landgraaf in Nederland en in Opglabbeek in België. Het hoofdkantoor van de onderneming bevindt zich in Budel. Bij de onderneming zijn ongeveer 600 werknemers in dienst. De broers (1961) en (1968) staan aan het hoofd van de onderneming.

Het is een familiebedrijf dat ruim dertig jaar geleden van vader op zonen is overgegaan. Inmiddels bestaat de onderneming uit zowel Nederlandse als Belgische vennootschappen die gezamenlijk een onderneming drijven die zich bezig houdt met de exploitatie van winkels en het beheren van daaraan gerelateerd vastgoed.

Het bedrijf is opgericht op 13 september 1996. Volgens de concept-jaarcijfers 2019 bedroeg het geconsolideerde balanstotaal in dat jaar € 111.494.235,-.

Je kan de volledige uitspraak lezen via: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:1364