Cruyff Court komt definitief aan de Serviliusstraat

De gemeente Weert wil graag een Cruyff Court aanleggen voor de jeugd in Weert. Na uitgebreid onderzoek is de speel- en ontmoetingsplek aan de Serviliusstraat als meest geschikte locatie naar voren gekomen.

Op 13 juli heeft de gemeenteraad van Weert ingestemd met de aanleg van een Cruyff Court op deze locatie. Wethouder Martijn van den Heuvel: “Ik ben blij dat we voor de jeugd van Weert een Cruyff Court kunnen aanleggen. Door corona hebben ook zij een pittige tijd achter de rug. Het is ontzettend belangrijk dat er plekken in de buurt zijn waar jongeren kunnen samen komen en lekker kunnen bewegen, dus ik ben trots dat we in Weert zo’n bijzonder speelveld gaan aanleggen. Ik hoop dat lokale partners, organisaties en inwoners hier samen met ons aan willen werken.”

Uitgebreid onderzoek

In opdracht van de gemeenteraad is onderzocht welke locaties in Weert geschikt zouden zijn voor een Cruyff Court. Er zijn 23 locaties bekeken en beoordeeld. Uit dit onderzoek kwamen twee locaties naar voren die zeer geschikt zijn voor de aanleg van een Cruyff Court: de speel- en jongeren ontmoetingsplek aan de Serviliusstraat & het groene veld naast het Kennis- en Expertise Centrum aan de Beatrixlaan. Vervolgens is de gemeente in gesprek gegaan met direct aanwonenden van de 2 mogelijke locaties.

Uit dit buurtonderzoek bleek dat de meeste aanwonenden van de Serviliusstraat positief staan tegenover de komst van een Cruyff Court, terwijl een groot deel van de aanwonenden van de Beatrixlaan het Cruyff Court liever ergens anders zien. Naar aanleiding van dit draagvlak onderzoek stelde het college van B&W aan de gemeenteraad voor om het Cruyff Court te plaatsen aan de Serviliusstraat. De gemeenteraad is akkoord gegaan met dit voorstel.

Cruyff Court

De gemeente Weert en de Johan Cruyff Foundation willen kinderen en jongeren in Weert een nieuwe en veilige ontmoetingsplek in de buurt geven. Samen met jongerenwerk worden regelmatig verschillende activiteiten georganiseerd. Activiteiten die jongeren uitdagen om samen te spelen, vriendschappen te sluiten, voor zichzelf en voor anderen op te komen, te winnen en te verliezen. Een Cruyff Court past daarmee ook in het plan van de gemeente Weert om de jeugd meer te laten bewegen.

Samen met sociale partners

Om het bewegen en samenbrengen te stimuleren, maakt de gemeente samen met lokale clubs en instanties een programma met activiteiten die aanmoedigen tot bewegen. De gemeente zoekt aansluiting met sociale partners in een sociaal convenant. Hiervoor worden bijvoorbeeld scholen en sportclubs uitgenodigd, maar iedereen die een bijdrage wil leveren, is welkom. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de gemeente via [email protected]