Politiek in Weert gooit balletje op voor Cruyff Court Serviliusstraat

De commissieleden bogen zich afgelopen week over de realisatie van een Cruyff Court aan de Serviliusstraat in de Weerter wijk Keent. Eerder was de plek bij het Kennis- en Expertise Centrum (KEC) aangewezen als geschikte locatie. Maar deze viel af door gebrek aan draagvlak bij de omwonenden van de Beatrixlaan.

Een Cruyff Court is volgens de gemeente meer dan een trapveldje. Het is een ontmoetingsplek waar kinderen en jongeren leren om samen te werken, vriendschappen te sluiten en voor zichzelf en anderen op te komen. Een Cruyff Court stimuleert de sociale cohesie in de buurt. Verder komt het tegemoet aan de ambities op het gebied van ‘opgroeien in een gezonde omgeving’ die de gemeente Weert vanuit gezondheidsbeleid (Positieve Gezondheid) nastreven.

De aanleg van een Cruyff Court is als wens opgenomen in het coalitieprogramma ‘Weert koerst op verbinding’. Verder zijn de structurele middelen voor het programma op het Cruyff Court door een amendement al gereserveerd op het begrotingsresultaat van 2022 en verder.

Volgens Tavinho Karg, bewoner van de Servilliusstraat, is de plek aan de Servilliusstraat een prima locatie voor een Cruyff Court. “Op deze plek zijn al speelmogelijkheden aanwezig. Hierdoor zijn de omwonenden al gewend aan spelende kinderen en is er veel draagvlak. Ook willen de jongeren nog steeds heel graag dat die komt.”

Reacties politiek

Bas Schoenmaker (PvdA) wilde van de wethouder weten, waarom er een heroverweging is gemaakt. Peter Duisters (Fractie Duijsters) heeft moeite met de kosten. “Wellicht kan het geld beter verdeeld worden over verschillende speelterreinen.” Volgens Thomas van Gemert (VVD) is een Cruyff Court goed voor Weert. “Maar we trappen wel wat op de rem, omdat we ons afvragen of de Servilliusstraat wel de juiste locatie is.” Hij kwam met alternatief sportpark St. Louis. Daarnaast vindt de VVD het budget voor het jongerenwerk aan de hoge kant. Jurella Kleinmoedig roemde het maatschappelijke aspect van een Cruyff Court en kwam met positieve voorbeelden. “Voor jongeren is weinig te doen in Weert. Met een Cruyff Court investeer je in de toekomstige inwoners van Weert.” D66 staat positief tegenover de komst van een Cruyff Court, maar was verbaasd dat de locatie aan de Beatrixlaan is afgevallen. “Vanwege de betrokkenheid van de scholen, was dat een geschikte locatie”, aldus Lizbeth Steinbach. Ze wil meer financiële middelen voor het jongerenwerk en coaches. “Willen we hier een succes van maken dan redden we het niet met de bestaande middelen.” Peter Weekers (DUS Weert) is blij met de heroverweging van de locatie en kwam met het grasveld waar voorheen basisschool Het Dal stond als mogelijkheid. Verder merkte hij op dat niet alle Cruyff Courts een succes zijn geworden. “Wij vinden het vooral belangrijk dat er met een eerlijke blik naar het voorstel wordt gekeken.” Tot slot maakte Jeroen Weekers (CDA) zich zorgen over de weerkaatsing van het geluid.

Wethouder Martijn van den Heuvel benadrukte in zijn betoog dat de locatie Servilliusstraat de voorkeur heeft vanwege het grote draagvlak bij de omwonenden. “Negentig procent is voor de komst van het Cruyff Court.” Verder gaf de wethouder aan dat als we het tot een succes willen  maken, er niet op de structurele kosten kan worden beknibbeld. “Nu in coronatijd is het juist het moment om voor de jeugd iets te doen.”

Of het Cruyff Court er daadwerkelijk komt, hangt af van de stemming in de gemeenteraadsvergadering van 13 juli.


Een bijdrage van Arjanne van Voorst