Samenwerkingsovereenkomst AV Weert en Heerschap Groep

Op donderdag 29 juli j.l. hebben AV Weert en de Heerschap Groep een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst getekend vanuit de actie Heerschap Verbindt!’.

Deze samenwerking, die per 1 januari 2022 in zal gaan, zal te zijner tijd nog uitgebreid voorbij komen. Zowel AV Weert zien als de Heerschap Groep kijken er naar uit om de samenwerking naar beider tevredenheid in te zetten.

De gelden die AV Weert hierdoor verkrijgt zullen o.a. besteed worden de verbetering van het communicatietraject naar de leden toe. Iets wat zeker past binnen de doelstelling van deze actie “Heerschap Verbindt!”. Het informeren van de leden gebeurt momenteel voornamelijk via de website maar met behulp van de hedendaagse mogelijkheden wil het bestuur graag een extra communicatiemogelijkheid creëren waarbij de leden op de baan via een tv-scherm continu goed geïnformeerd worden over de ontwikkelingen binnen de vereniging.