Vermeende gaslekkage op de Serviliusstraat

De brandweer is maandag om 18.00 uur gealarmeerd vanwege een gaslek aan de Serviliusstraat in Weert.

Meerdere buurtbewoners hadden op de galerij van het flatgebouw een gaslucht waargenomen. Ze vertrouwden het niet waarna ze contact opnamen met Wonen Limburg. Toen bleek dat de melding niet door was doorgekomen werd de brandweer gealarmeerd. Intussen hadden de bewoners zichzelf in veiligheid gebracht en stonden ze op straat of zaten ze in een auto te wachten.

De brandweer kwam ter plaatse om metingen ter verrichten. Er werd echter geen gaslucht meer waargenomen of gemeten. Een medewerker van Enexis kwam met gevoelige meetapparatuur naar de Serviliusstraat om nader onderzoek te doen. Zowel buiten, als bij de woningen en in de berging werden metingen verricht. Ook de meetapparatuur van Enexis sloeg niet aan. Er was op dat moment dus geen sprake van een gaslekkage.

Wat de oorzaak precies is geweest van de gaslucht blijft nog onduidelijk. De bewoners is wel gevraagd alert te blijven. Mocht er alsnog een gaslucht worden waargenomen dan is het raadzaam om weer de brandweer te bellen.

Bekijk een video via: https://youtu.be/er5ibtaQgk8