Gemeente Nederweert zoekt getuigen van moedwillige bomenkap

Nederweert – Op zondag 12 september ontving de gemeente een bericht over een afgezaagde boom die over de Molswingelsdwarsdijk in Nederweert lag. Ze zoeken getuigen die mogelijk iets hebben gezien of hen hier meer over kunnen vertellen. 

Boom en bord afgezaagd

De brandweer is ter plaatse gegaan en heeft de boom in stukken gezaagd om de weg weer vrij te maken. Ter hoogte van de boom werd ook een afgezaagd straatnaambord van Ouwijck gevonden. Behalve de vernielingen, was er ook sprake van een gevaarlijke situatie doordat de boom midden over de weg lag. 

Vernielingen

Nederweert hecht belang aan haar openbaar groen. Ze zijn trots op hun bomen en struiken in de bebouwde kom, het buitengebied en in de natuurgebieden. Helaas krijgen ze regelmatig signalen van (moedwillige) vernielingen of verminking van bomen en openbaar groen. 

Melden

Heb je iets verdachts gezien? Of kun je meer informatie geven? Je kan jou melding doen bij de gemeente. Voor contactgegevens ga naar www.nederweert.nl.