Ouderenbeurs bij Cwartier

Fotograaf: Sabine van Erp / Pixabay

Op de Ouderenbeurs kunnen (toekomstige) ouderen zich persoonlijk bij zorgaanbieders informeren over de zorg die ze nu of later nodig hebben. De beurs vindt plaats in het Cwartier aan de Beekstraat 54, Weert op zondag 31 oktober van 11:00 tot 16:00 uur. De toegang is gratis.

De initiatiefnemers zien een groeiende groep ouderen (65+), een behoefte om langer thuis te blijven wonen en een toename in de informatiebehoefte. Hoewel veel informatie online te vinden is, blijkt het voor ouderen niet altijd even gemakkelijk te zijn het te vinden of te begrijpen.

De wens om langer thuis te blijven wonen is niet alleen een wens van ouderen, maar deels ook ingegeven door het veranderde zorglandschap. Bejaardenhuizen bestaan immers niet meer. Daarnaast is de zorg ook vanwege de marktwerking sinds 2006 en de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten sinds 2015 aanzienlijk gewijzigd. Zorgaanbieders persoonlijk ontmoeten kan een belangrijke hulp zijn om de weg in het zorglandschap te vinden.

Het zorgaanbod tijdens deze beurs is met ca. 19 aanbieders in de breedte vertegenwoordigd. Van mantelzorgondersteuning tot hulpmiddelen en van palliatieve zorg tot fysio-/ergo therapie. Kenmerkend voor alle organisaties is dat ze kleinschalig zijn en zorg op maat leveren. Er is logische looproute langs alle zorgaanbieders gecreëerd. 

De beurs is gratis toegankelijk en hoewel aanmelden niet noodzakelijk is, stellen we dit toch op prijs. Reden is dat we vanwege de coronamaatregelen een maximaal aantal bezoekers willen toelaten.

Vrijwillig aanmelden kan op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/Ouderenbeurs-Weert-105288158329795/