Bisschop Smeets bij startconferentie Stichting Tijdig in Franciscus Huis

Vrijdag organiseerde Stichting Tijdig haar startconferentie in het Franciscus Huis in Weert. In navolging van de Dienst Kerk en Samenleving stimuleert en faciliteert Stichting Tijdig sociaal maatschappelijke initiatieven tot in de kleinste haarvaten van onze provincie.

Tijdens de startconferentie konden de aanwezigen kennismaken met Tijdig en het bestuur van deze stichting. Daarnaast presenteerde Petra Ritzen en René Haustermans zich als verkenners c.q. kwartiermakers. Zij gaan in de komende maanden in gesprek met de vele sociale initiatieven en de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken.

Ellen Hogema, docent praktische theologie Fontys Hogeschool en werkzaam bij Stichting De Kim, verklaarde de uitgangspunten voor het maatschappelijk activeringswerk dat Tijdig voor ogen heeft. Hub Vossen en Marleen van Rijsbergen gingen in een panelgesprek met haar hierover in gesprek.

Met een symbolische overdracht van een klok aan de kwartiermakers is deze provinciale stichting een feit. Bijzondere gast was de ernstig zieke bisschop Harrie Smeets, die dit initiatief een warm hart toedraagt.

Meer informatie: https://stichtingtijdig.nl/


Een bijdrage van Theo Van de Winkel