Samenwerkingsovereenkomst SV Laar en Heerschap Groep

Ingestuurde foto

Op donderdag 7 oktober j.l. hebben SV Laar en de Heerschap Groep een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst getekend vanuit de actie ‘Heerschap Verbindt!’.

Heerschap Verbindt! is een uniek en lokaal sponsorschap om het verenigingsleven een boost te geven na de coronaperiode. Heerschap Groep biedt de verenigingen de kans om, naast het jaarlijkse sponsorbedrag, zelf extra inkomsten te verdienen door middel van (spaar)acties en verkoopactiviteiten. Zowel SV Laar als de Heerschap Groep kijken er naar uit om deze samenwerking tot een groot succes te maken.

Het sponsorbedrag gaat SV Laar o.a. besteden aan het broodnodig opknappen en aankleden van de kantine.  Hierdoor creëert Laar meer mogelijkheden voor haar leden maar ook voor andere gebruikers. Zo kan SV Laar nog beter invulling geven aan haar maatschappelijke functie in de wijk voor bijvoorbeeld: de wijkraad, OBS Molenakker en eventuele andere verenigingen of geïnteresseerden. Deze samenwerking past dus helemaal binnen de doelstelling van de actie “Heerschap Verbindt!”.