Verbouwing van Natuur- en Milieucentrum valt duurder uit

Vorig jaar heeft de gemeenteraad van Weert ingestemd met de plannen voor de verbouwing en uitbreiding van het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man (NMC) in Weert. Hiervoor werd een bedrag van €480.500,­- voor gereserveerd. De verbouwing heeft als doel om het NMC toekomstbestendig te maken en te proffesionaliseren.

Er is een bouwteam samengesteld waarin naast de bouwdeskundige, de architect en de gemeentelijk projectleider ook het bestuur van het NMC, werknemers van het NMC en de kernpartners vertegenwoordigd zijn. In het bouwteam is het schetsontwerp bijgesteld naar een definitief ontwerp. Bij het opstellen van het definitief ontwerp is uitgegaan van het vrijgemaakte krediet van €480.500,-.

Aanpassing ventilatiesysteem

Hoewel er geen wettelijke plicht is tot het aanpassen van de ventilatie van het bestaande gebouw is dringend geadviseerd om ook hier de natuurlijke ventilatie te vervangen voor een ventilatiesysteem. Het gebruik, aard en intensiteit, van het object (de huidige expositieruimte ook meer ingezet wordt als educatieruimte) en de huidige COVID-19 problematiek spelen een rol bij het advies om de bestaande ventilatie aan te passen / op te waarderen naar de nieuwe eisen.

Natuurlijke ventilatie door bijvoorbeeld het openen van deuren leidt tot temperatuurverlies waardoor er met name in de winter extra verwarmd moet worden. Op basis van bovenstaande argumenten is door de technisch installateur geadviseerd om het ventilatiesysteem van de nieuwbouw ook door te trekken naar de bestaande bouw.

Kostenstijging

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er wereldwijd problemen ontstaan in de transportsector. De transportkosten zijn hard gestegen. Deze prijsstijging wordt omgeslagen over de producten met als gevolg dat de kosten van de materialen met ruim 60% gestegen zijn. De markt kent deze prijsstijgingen al jaren niet meer waardoor er in de kostenopbouw ook geen rekening mee is gehouden.

Verduurzaming

Het NMC staat symbool voor natuur en verduurzaming. In het raadsbesluit is ook aangegeven dat de verbouwing hieraan op onderdelen moet bijdragen. Het maximaal aardgas-vrij-proof zijn van de accommodatie is hier een voorbeeld van.

In een kostenoverzicht is de opwaardering van de dakisolatie opgenomen. Op basis van de uitkomsten van een technisch onderzoek met bijbehorend advies is besloten om de opwaardering van de isolatie van het dak niet uit te voeren. De investering draagt onvoldoende bij aan de doelstellingen van de energietransitie en is onvoldoende (financieel) rendabel.

Het college van B&W heeft ingestemd met het (technisch) advies om de traditionele verwarmingsketel te vervangen door een warmtepomp en de bestaande radiatoren te vervangen voor laagtemperatuur convectoren. In de uitbreiding worden ook laagtemperatuur convectoren voorzien.

Door het installeren van een warmtepomp is de accommodaties niet alleen aardgas-vrij-proof maar kan er bespaard worden op de energielasten. Een warmtepomp verdient zich binnen 5 jaar terug. Aanpassingen bij later aansluiten van een warmtepomp kunnen worden voorkomen en het systeem kan direct worden ingeregeld op warmtepomp. Dit bespaart tijd en materiaal (en dus kosten) en voorkomt extra gebruiksoverlast.

Extra kosten

Het college van B&W heeft besloten om af te zien van de dakisolatie, maar kiest er wel voor om een warmtepomp te installeren. De nieuwe warmtepomp, die zich op termijn terugverdient, en de gestegen materiaalkosten zorgen ervoor dat de investeringskosten €97.525 euro hoger ligger. De totale verbouwkosten zullen uiteindelijk €578.025 bedragen.