Brandweer speelt in op toegenomen complexiteit van taken

De risico’s in de regio Limburg-Noord veranderen. Onder andere als gevolg van de energietransitie, schaalvergroting in het bedrijfsleven en landbouw en de ouderen die langer zelfstandig blijven wonen. Dat vraagt om een brandweerorganisatie die voorbereid is op deze veranderingen. Met het plan ‘De Behapbare Basis’ richt Brandweer Limburg-Noord, waar o.a. het district Weert onder valt, zich op deze ontwikkelingen.

De hoeveelheid en complexiteit van taken van de brandweer is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De brandweermensen moeten kennis hebben van, en geoefend zijn op, een groot aantal verschillende onderwerpen. Denk aan gebouw- en natuurbrandbrandbestrijding, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen, technische hulpverlening en waterongevallen.

Basistakenpakket

Gelijktijdig is het aantal incidenten waarbij écht ervaring opgedaan kan worden beperkt. Het is bijna onmogelijk dat iedere lokale brandweerpost elk incident zelfstandig kan bestrijden en hiervoor beschikt over de benodigde kennis en ervaring. Daarom hebben ze in Limburg-Noord het afgelopen jaar samen met de brandweerposten een behapbare basistakenpakket ontwikkeld die ze op de werkvloer aan het realiseren zijn; “De behapbare basis”.

Specialistische teams

“De behapbare basis” houdt in dat de brandweerposten basis incidenten, incidenten die in Limburg-Noord het meeste voorkomen zoals een woningbrand of verkeersongeval, vaker oefenen en zo meer routine en ervaring opdoen. Bij een complexer incident blijft de lokale post de eerste eenheid die ter plaatse gaat en de inzet opstart. Een specialistisch team komt bij deze incidenten ter plaatse om te ondersteunen met extra kennis, vaardigheden en middelen. Denk hierbij aan een duikteam, een specialistisch hulpverleningsteam voor complexe ongevallen met vrachtwagens of een specialistisch brandbestrijdingsteam voor branden die moeilijk veilig bereikbaar zijn.  De specialistische teams worden hiervoor aanvullend opgeleid en getraind. Ze hebben andere middelen en doen meer praktijkervaring op.

Samen oplossen

De lokale brandweerpost en het specialistisch team lossen samen het incident op. De tijd waarbinnen de brandweer ter plaatse komt blijft hetzelfde. Door deze manier van werken leveren ze brandweerzorg die aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen, houden ze het brandweerwerk in de toekomst behapbaar voor de mensen en wordt het opleidingsprogramma niet te groot.  Zo blijft het aantrekkelijker om bij de brandweer te werken, bijvoorbeeld als brandweervrijwilliger.

Bekijk een video via: https://youtu.be/eBo_DHkFSIA