Fonds om sport & cultuur voor iedereen mogelijk te maken

De gemeente Weert vindt het belangrijk dat iedereen in Weert meetelt en meedoet. Daarom sluit de gemeente aan bij het ‘Volwassenfonds Sport & Cultuur’. Dit fonds zorgt ervoor dat inwoners vanaf 18 jaar met een laag inkomen deel kunnen nemen aan sportieve en culturele activiteiten doordat lesgeld en/of materialen worden betaald.

Gezonde leefstijl voor iedereen toegankelijk

Het Volwassenfonds Sport & Cultuur sluit aan bij plannen van de gemeente Weert om sport en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, gezonde leefstijl te stimuleren en iedereen mee te laten doen in onze samenleving.

Wethouder Martijn van den Heuvel: “Sport en cultuur stimuleren een gezonde leefstijl. Het is leuk, gezond én goed voor sociale contacten. Helaas heeft niet iedereen de (financiële) middelen om deel te nemen aan sport- en culturele activiteiten. Daarom is het zo belangrijk dat we dit nu voor iedereen in Weert beschikbaar maken. We hebben al het Jeugdfonds Sport & Cultuur, maar willen nu ook volwassenen de kans geven. De komende 1,5 jaar gaan we bekijken of er vraag is naar een volwassenenfonds Sport & Cultuur in Weert.”

Voor wie is het?

Het fonds is er voor alle volwassen inwoners van de gemeente Weert met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum. In deze pilot kunnen tenminste 100 inwoners 1,5 jaar deelnemen aan vaste sport- of cultuuractiviteiten. Zij krijgen vanuit het fonds een bijdrage waarmee lesgeld en/of materialen kunnen worden betaald.

Het Volwassenfonds Sport & Cultuur is een aanvulling op het Jeugdfonds Sport & Cultuur, waar jeugdigen in Weert al langere tijd gebruik van kunnen maken.

Pilot

De pilot loopt tot en met 15 juni 2023 en wordt gefinancierd uit een bijdrage van het Rijk. In de pilotfase wordt onder andere bekeken hoe groot de behoefte aan het fonds is en of de gemeente hier in de toekomst een structurele financiële bijdrage aan kan leveren. Meer informatie: www.volwassenenfonds.nl.