Gemeente aan de slag met herontwikkeling gebied oud stadhuis

Algemeen Economie Weert 9 reacties 3 min. leestijd

De gemeente Weert start het proces om te komen tot een structurele invulling van het Beekstraatkwartier. Het plangebied Beekstraatkwartier omvat globaal de locatie van het voormalige gemeentehuis aan de Beekstraat 54, de parkeergarage, het parkeerdek, de aan het parkeerdek grenzende woningen, alsmede een aantal aan de Beekstraat gelegen (commerciële) panden. In 2025 start de uitvoering van de plannen.

Het voormalige gemeentehuis is in 2014 vrijgekomen vanwege de verhuizing van de gemeentelijke organisatie. In 2015 is met Cwartier een exploitatieovereenkomst gesloten voor het tijdelijke gebruik van het voormalige gemeentehuis. Dit omdat een structurele invulling van het plangebied, vanwege de toenmalige economische crisis, niet mogelijk was.

De overeenkomst met Cwartier loopt tot 1 maart 2025. Gelet op de benodigde ontwikkeltijd om te komen tot een nieuw plan, wordt het proces gestart om in 2025 te kunnen starten met de realisatie van een structurele invulling.

Onderhoud gemeentehuis en woningen

De huidige invulling van het voormalige gemeentehuis door Cwartier is een succes. Alle ruimtes zijn verhuurd. Het groot onderhoud van het voormalige gemeentehuis en de in het plangebied gelegen woningen die de gemeente in het verleden heeft aangekocht, wordt op termijn echter een knelpunt. Met het oog op de herontwikkeling van het gebied is investeren in onderhoud nu steeds een lastige afweging.

Een sterke invulling voor een belangrijke plek in de stad

Wethouder Wendy van Eijk: `Het plangebied is gelegen op een zeer belangrijke plek in de binnenstad. Dit vraagt om een passende en sterke invulling. Dit dient zorgvuldig te gebeuren. Daarmee is de nodige tijd gemoeid. Reden om nu het proces te starten om te komen tot een structurele invulling. Doelstelling is om het gebied Beekstraatkwartier te ontwikkelen voor toekomstbestendige functies. Daarbij dient de potentie van de ligging in de binnenstad optimaal te worden benut om een hoogwaardige invulling te verkrijgen. Deze ontwikkeling moet bijdragen aan versterking en het vergroten van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de binnenstad.’

De opties voor invulling van het gebied liggen nog open, ook als het gaat over renovatie van de bestaande bebouwing, transformatie of volledige sloop en nieuwbouw.

Participatie omgevingsvisie

In 2022 wordt een participatietraject gestart om te komen tot een Omgevingsvisie. De binnenstad is een belangrijk deelgebied binnen de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie wordt naar verwachting vastgesteld in 2023. Deze visie vormt een belangrijk kader voor de invulling van het Beekstraatkwartier. Belanghebbenden worden benaderd om deel te nemen aan het participatietraject.

Bestuursopdracht

Het college van burgemeester en wethouders legt een concept bestuursopdracht voor aan de gemeenteraad op 9 februari 2022. De bestuursopdracht beschrijft het proces om te komen tot herontwikkeling van het Beekstraatkwartier.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
9 reacties