Poort van Limburg weer in gebruik als vaccinatielocatie

Op 6 december startte GGD Limburg-Noord met het geven van boostervaccinaties aan het zorgpersoneel van enkele grote zorginstellingen. Ook in de Poort van Limburg worden weer vaccinaties gegeven.

De eerste boosters werden gegeven aan personeel van Proteion, Land van Horne en De Zorggroep. Dit gebeurde op de nieuwe priklocaties van de GGD in Weert (Poort van Limburg) en Venray. Deze prikronde kon versneld worden gestart door een intensieve samenwerking met de besturen van deze zorginstellingen. 

Andere zorginstellingen volgen, zodat naar verwachting binnen enkele weken een groot deel van het zorgpersoneel in de regio van een boostervaccinatie voorzien kan worden. De vaccinaties worden gegeven door medewerkers van de GGD Limburg-Noord, die hierbij nauw samenwerken met medewerkers van de zorginstellingen.

Op 24 november waren GGD-medewerkers in mobiele teams al gestart met het vaccineren van personeel tijdens bezoeken aan instellingen.

Bewoners van zorginstellingen

De bewoners van de drie zorginstellingen ontvangen een boosterprik van de eigen medische staf van Proteion, Land van Horne en De Zorggroep. Bewoners van andere zorginstellingen zonder eigen medische staf worden gevaccineerd door inzet van mobiele teams van de GGD.

Het geven van een boosterprik is erg belangrijk om de bescherming tegen corona op peil te houden. Vooral ouderen en mensen met een zwakke gezondheid lopen anders gevaar om ernstig ziek te worden door een coronabesmetting. Maar ook voor het zorgpersoneel is het belangrijk om de extra vaccinatie te halen. Dit om te voorkomen dat het personeel in de zorg ziek wordt door corona.

De komende weken schaalt GGD Limburg-Noord verder op en bezoeken mobiele prikteams van de GGD zorginstellingen in de regio. Daar krijgen bewoners en zorgpersoneel de boostervaccinatie op locatie aangeboden. Hiervoor hebben zich al ruim 30 zorginstellingen in Noord- en Midden-Limburg bij de GGD aangemeld. Voor niet-mobiele thuiswonenden is er eveneens een mobiel prikteam dat door de regio rijdt om deze groep aan huis te vaccineren.