Beschadigd grasveld Maaslandlaan kan nog niet worden hersteld

Bij het evenemententerrein aan de Maaslandlaan is zogeheten gebruikersschade ontstaan. De schade is het gevolg van de aanwezigheid van Circus Renz, zo staat in een brief van de gemeente Weert. Een deel van het grasveld is verkleurd en een potje voetbal wordt ook lastig vanwege de diepe bandensporen.

De fractie Duijsters had een aantal vragen gesteld over de schade die nog steeds te zien is. In een antwoord geeft de gemeente aan dat de vergunninghouder, in dit geval het circus, verplicht is om meteen na afloop van het evenement het terrein schoon en in oorspronkelijke staat achter te laten. Echter kunnen slechte weersomstandigheden ervoor zorgen dat ook bij zorgvuldig gebruik schade niet te voorkomen is.

Geen verwijt

Het circus wordt geacht het terrein zoveel mogelijk in originele staat achter te laten. Reparatiekosten van het terrein die zijn ontstaan door normaal gebruik van het terrein zijn voor rekening van de gemeente Weert, zo ook in dit geval. Circus Renz wordt dus niets verweten door de gemeente.

Wachten op betere weersomstandigheden

Op dit moment is het terrein te nat om grondwerkzaamheden uit te voeren. Als er nu werkzaamheden worden uitgevoerd zou dat meer kwaad dan goed doen. Het is volgens de gemeente wachten op meer gunstige omstandigheden, maar het is nu nog lastig te voorspellen wanneer dat precies zal zijn.

Vanaf het moment dat de grond bewerkt is en het gras ingezaaid kan worden duurt het nog zes weken totdat het grasveld weer gebruikt kan worden.