Gemeente pakt wateroverlast op Heugterbroekdijk Laar aan

De bewoners van het eerste deel van de Heugterbroekdijk in Laar ervaren tijdens hevige neerslag wateroverlast. De gemeente Weert heeft Mansvelt Infra-ontwikkeling en Management de opdracht gegeven om samen met Waterschap Limburg, tot een oplossing te komen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de realisatie van een nieuw rioleringssysteem om deze overlast in de toekomst terug te dringen.

Nieuw rioleringssyteem

Het regenwater wordt apart afgevoerd van de gewone riolering door een grote rioleringsbuis. Het wegdek voert het regenwater af naar straatkolken (putten) en een nieuwe afwateringsgoot in het midden van de weg.

Slimme ontluchtingskleppen laten bij hevige neerslag het opkomende water uit het gemengde stelsel op straat lopen en fungeren als stankafsluiter waardoor er geen geuroverlast ontstaat. Het water wordt afgevoerd naar de bestaande, te vergroten wadi, en bij hevige neerslag vindt er een overstort plaats naar de Schonkenlossing.

Met de toepassing van deze maatregelen kan het regenwater bij extreme neerslagsituaties snel afgevoerd worden waardoor de wateroverlast teruggedrongen wordt.

Uitvoering

De werkzaamheden zijn maandag 10 januari van start gegaan en duren naar verwachting tot medio februari.