Risse Groep lanceert nieuwe toekomstvisie

Men opent de deur voor meer samenwerking.

Ieder mens heeft het recht om zich te ontplooien en volwaardig mee te doen in onze samenleving. Met dát doel voor ogen verandert Risse Groep van een sociaal werkbedrijf in een ontwikkelbedrijf. Werk is niet langer een doel op zich, maar een instrument om talent te laten groeien. Risse-directeur Dennis Laponder: “Met vertrouwen in de toekomst reiken we partners in de wijde regio de hand om die missie samen waar te maken.”

Samen maken we werk van talent’, zo heet de breed gedragen toekomstvisie die het bestuur van de Risse-gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck op donderdag 23  december heeft vastgesteld. Bestuursvoorzitter Carla Dieteren: “Het is een nieuwe koers voor de periode 2021-2030 waarmee het bedrijf inspeelt op belangrijke veranderingen in de maatschappij, wetgeving en financiën. Dit met de bedoeling om samen met alle betrokken partners de talentontwikkeling van mensen maximaal ruimte te geven.”  

Iedereen doet mee

Risse Groep is van oorsprong een sociale werkvoorziening (SW). Het bedrijf aan de Risseweg in Weert biedt aangepast productiewerk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Jarenlang stond het productieproces centraal, de training van SW-medewerkers richtte zich vooral op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden.

Die benadering is inmiddels achterhaald. Door de invoering van de Participatiewet in 2015 hebben steeds meer inwoners gerichte ondersteuning nodig om werk te vinden dat bij hen past. De doelgroep van Risse Groep is veel breder geworden, de hulpvraag complexer. “Die veranderde maatschappelijke opdracht daagt ons uit om opnieuw richting te geven aan de toekomst”, zo licht Dennis Laponder de noodzaak van die koerswijziging toe.

“Bijstandsgerechtigden, SW-ers, beschut werkers, statushouders, niet-uitkeringsgerechtigden of langdurig zieken: iedereen verdient een eerlijke kans om mee te doen. Bij voorkeur in een reguliere baan en als dat niet lukt in een beschermde setting bij Risse Groep met veel persoonlijke aandacht en begeleiding.”  

Van werkbedrijf naar groeipark

In die nieuwe visie draait alles om de mens en zijn talent. Om iedereen in deze regio de kans te bieden zich te ontwikkelen, verlegt Risse Groep zijn blik nadrukkelijk naar buiten. Als ervaren toeleider naar werk en specialist in talentontwikkeling zoekt het bedrijf meer dan ooit de verbinding met werkgevers en andere partners, waaronder het UWV, instellingen voor dagbesteding, gemeenten, scholen en vrijwilligersorganisaties. Dennis Laponder: “Samen met het regionale beroepsonderwijs en het bedrijfsleven gaan we bouwen aan een inspirerende omgeving waarin mensen zich al werkend op verschillende terreinen kunnen ontwikkelen. Een groeipark met leerlijnen in diverse sectoren, zoals logistiek, horeca, ICT en techniek.”

Samen kansen verzilveren

De omslag van productie- naar ontwikkelbedrijf wordt straks voor iedereen zichtbaar. De productiehallen aan de Risseweg worden kleiner en afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt en de persoonlijke groeiwensen van medewerkers. Doordat Risse Groep de komende jaren meer mensen ‘buitenshuis’ op de arbeidsmarkt gaat begeleiden, ontstaat er op de eigen locatie meer ruimte. “Die ruimte willen we efficiënt gaan benutten door de buitenwereld naar binnen te halen. Denk aan startende ondernemers, onderwijsinstellingen of andere private of publieke partners die het groeipark via waardevolle cross-overs kunnen versterken. De deur gaat open voor iedereen die talentontwikkeling een warm hart toedraagt”, aldus Laponder.

Maatschappelijke impact

Goed om te weten is dat de inspanningen van Risse Groep om via werk talent tot bloei te brengen, niet alleen maar geld kósten. Onder de streep leveren ze de samenleving juist geld op. Onderzoek laat er geen misverstand over bestaan: Mensen die werken maken minder vaak gebruik van geestelijke gezondheidszorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en belanden minder snel in de criminaliteit.

Dennis Laponder: “En dan hebben we het nog niet eens gehad over wat werk met mensen doet. Dat is het allerbelangrijkste, daar gaat deze toekomstvisie over. Werk biedt je niet alleen bestaanszekerheid, maar ook de mogelijkheid om je talenten te ontwikkelen en je sociale netwerk uit te breiden. Daarnaast versterkt het je gevoel van eigenwaarde, werk geeft je de bevestiging dat je erbij hoort en ertoe doet. Allemaal factoren die ertoe bijdragen dat je gezond blijft, je gelukkig voelt en groeit als mens. Dáár draaien onze inspanningen om, dát is waar we samen met onze partners voor gaan.”