Arriva bussen in Limburg helemaal af van fossiele brandstof

Fotograaf: Aron Nijs

Arriva Nederland heeft zich tot doel gesteld om in 2025 CO2-neutraal te werken. De organisatie bereikt dit doel door 90% van haar fossiele CO2-uitstoot te reduceren en 10% te compenseren.

In meerdere Arriva-regio’s wordt ingezet op de invoering van alternatieve brandstoffen. Zo ook in de provincie Limburg waar al het openbaar vervoer door Arriva wordt gereden. Bijna de helft van de bussen rijdt daar sinds 2019 al volledig elektrisch.

Met de overige bussen van de concessie stopt Arriva met het tanken van fossiele diesel en gaat over op de inzet van het duurzamere HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Daarmee reduceert de fossiele CO2-uitstoot van die bussen in de provincie Limburg met maar liefst 90%.

Overgang op HVO

Om met de bestaande dieselbussen de overstap op HVO te maken was in enkele bustypes een aanpassing nodig. Zo moest de verwarmingsunit geschikt worden gemaakt voor het gebruik van HVO. Gedurende deze ombouw-fase (winter 2021) reden die specifieke bussen met een HVO blend (75% HVO en 25% diesel). De andere bussen reden al volledig op HVO. Nu zijn alle 131 bussen klaar om geheel met HVO getankt te worden. Daarmee reduceert de fossiele CO2-uitstoot van deze (voormalige) dieselbussen met 90%.

OV in Limburg bijna helemaal CO2-neutraal

Bij de start van de concessie in Limburg in 2016 kwamen Arriva en de Provincie Limburg overeen dat in 2026 de volledige busvloot in Limburg met Zero Emissie-voertuigen gereden moest worden. In 2016 startte Arriva in Limburg de concessie met 16 nieuwe ZE bussen in de stadsdienst van Venlo en Maastricht.

Het aantal ZE bussen in de regio groeide in 2019 uit tot bijna de helft van de vloot (95 bussen in de hele provincie). Nu zijn de andere dieselbussen in de regio over op HVO. Daarmee komt Arriva in Limburg begin 2022 al heel dichtbij de concessieafspraak die er met de Provincie is gemaakt.

De bussen in Limburg krijgen een HVO-sticker

Reizigers merken geen veranderingen op door de inzet van deze alternatieve brandstof. HVO zorgt zo ‘onmerkbaar’ voor een afname van stikstof, roet en fijnstof. Toch willen Arriva en provincie Limburg dat reizigers herkennen dat het reizen met deze bussen bijdraagt aan een duurzame toekomst. Daarom zijn deze bussen van HVO-stickers voorzien. Zo weten de reizigers én de omgeving van deze stap op weg naar een duurzame toekomst.

Biobrandstof HVO

Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) is een duurzame brandstof (tweede generatie biodiesel) die gemaakt wordt van afvaloliën en -vetten, zoals frituurvet. Door het gebruik van HVO in plaats van diesel wordt de uitstoot van fossiele CO2 met zo’n 90% gereduceerd en verlaagt de uitstoot van stikstof (NOx), roet en fijnstof (-33%) substantieel. HVO is daarom niet alleen goed voor het milieu, maar heeft daarnaast ook een positief effect op de luchtkwaliteit.