Expositie konstruktivisten in Theuniskapel

De titel van deze expositie vat verschillende vormen van abstract-geometrische kunst samen. Dat kunnen composities zijn van platte meetkundige vormen, die de alleen maar laten zien wat ze zelf zijn. Dit wordt dan Konkrete Kunst (Max Bill) genoemd.

Andere kunstwerken verbeelden kosmische krachten of zoeken naar harmonie, zoals in het Suprematisme (Kasimir Malevich) en De Stijl (Piet Mondriaan). Ook werken kunstenaars systematisch met kleur- en vormpatronen, (Richard Lohse), al of niet met gebruik van computerprogramma’s (Peter Struycken). Variaties op bekende illusiefiguren zijn veel gemaakt (Dirk Huizer) en in de Op Art lijkt zelfs beweging te ontstaan in de getekende structuren (Victor Vasarely).

Een aantal kunstwerken is wel geometrisch maar figuratief of laat zien hoe met scheepsvlaggetjes de ‘Drunken Sailor’ kan worden verbeeld.

Bij de expositie is een uitgebreide leestafel met kunstboeken en -catalogi over het thema ingericht. De expositie is open op 5 en 6 maart van 11 tot 17 uur. De toegang is gratis.