SV Laar peilt leden over toekomst Weerter voetbal

Gaan FC Oda en SV Laar fuseren? Dat is lang niet zeker, maar het wordt momenteel wel bespreekbaar gemaakt. Onlangs kwam dit scenario nog aan bod tijdens een gemeenteraadsvergadering waarbij het opknappen van sportpark Boshoven aan bod kwam. De mogelijke fusie is een gevoelige kwestie.

Het is voor velen een onderwerp dat gepaard gaat met de nodige sentimenten, herinneringen en meningen, aldus SV Laar. Het is een zeer actueel onderwerp dat het bestuur van SV Laar graag met de leden wil bespreken. Ze organiseren daarom een fysieke informatiebijeenkomst op 3 maart in de kantine van SV Laar.

Het onderwerp en de richting die de vereniging gezamenlijk wil gaan kiezen is bepalend voor de toekomst van SV Laar. Tijdens de bijeenkomst zal het bestuur de leden bijpraten en vernemen ze graag wat de standpunten, meningen en vragen van de leden zijn.

Achtergrond

Het onderzoeksrapport van Synarchis is uitgebreid besproken met de gemeente Weert en alle verenigingen. SV Laar geeft aan dat er onderdelen in staan die discutabel zijn, maar men onderschrijft wel de conclusie dat het in de toekomst niet meer haalbaar is om alle verenigingen zelfstandig voort te laten bestaan. Dit staat nog los van het kostenplaatje van de gemeente wat natuurlijk ook belangrijke rol speelt.