Gemeenteraad wil vaart maken met opknapbeurt sportpark Boshoven

Update – Sportpark Boshoven dateert uit de zeventiger jaren. Het gebruik van dit sportpark is door de jaren steeds intensiever geworden. Het is nu hoog tijd om het aan te pakken zo vinden de gemeenteraad en het college van B&W. Ze willen vaart maken. Na de zomervakantie moet de eerste schop in de grond gaan.

Niet meer om aan te zien

De accommodaties en infrastructuur zijn op leeftijd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit leidt in het huidige gebruik tot allerlei onwenselijke situaties zoals een slechte onderhoudstoestand, parkeer- en verkeersveiligheidsproblematiek.

Daarnaast mist het sportpark uitstraling en heeft een noodzakelijke opwaardering nodig. “Het ziet er niet uit”, aldus een aantal raadsleden woensdagavond tijdens de raadsvergadering. De sterke punten van het sportpark worden door de bovengenoemde minpunten overschaduwd. Veel inwoners besteden vrije tijd op het sportpark en maken gebruik van het brede (sport)aanbod.

Gefaseerd

Samen met Open Club Weert, waarin de verenigingen en clubs van het sportpark zijn verenigd, wil de gemeente Weert het sportpark gaan revitaliseren (sjiek woord voor opknappen). Er liggen nog wat mogelijke ontwikkelingen in het verschiet. Komt er een turnhal? Gaan FC Oda en SV Laar samen? Het zijn onderwerpen waar volgens wethouder Tessa Geelen nog over gesproken wordt. Het zijn namelijk scenario’s waarmee rekening gehouden dient te worden. Het plan voor de revitalisatie is daarom opgedeeld in verschillende fases.

Extra fiets- en voetgangersverbinding

De gemeente Weert wil snel aan de slag met het opknappen van het openbaar gebied. Met deelfase 4, een extra ontsluiting van het sportpark aan de Suffolkweg, kan al gestart worden. Er komt dus een extra fiets- en voetgangersverbinding aan de zuid-zijde van het sportpark. Dit is tevens een extra toegangsweg voor hulpdiensten. De aanleg hiervan kan al starten omdat het niet van invloed is op de eventuele toekomstige ontwikkelingen.

Totaalplan volgt nog

In 2020 is een eerste plan (zien onderstaande foto) gemaakt voor de aanpak van het gebied. Dit plan wordt later dit jaar geactualiseerd. In oktober 2022 moet het plan, waarbij rekening is gehouden met de verschillende toekomstscenario’s, op tafel liggen.

Er wordt nog gekeken of er voldoende parkeerplaatsen zijn ingetekend. Want wat als de Indians Weert, Tennisclub Boshoven en FC Oda een toernooi hebben en die avond BAL een thuiswedstrijd speelt en er een concert in de Bosuil is. Dan is het wenselijk dat er genoeg parkeerplaatsen (voor auto’s en fietsers) zijn. Wethouder Geelen zei tijdens de raadsvergadering van woensdag dat er nog een parkeeronderzoek wordt uitgevoerd.

Vaart erin

Zowel het college van B&W als de gemeenteraad van Weert willen vaart maken met het plan. Daarom is het voornemen om na de zomervakantie te starten met de eerste fase. Niet alleen omwille de slechte infrastructuur, maar ook omdat de prijzen van materialen stijgen. Het begin kan maar gemaakt zijn.

De gemeenteraad stemde woensdagavond in elk geval in met het voorstel om de eerste fase, de aanleg van de nieuwe fiets- en voetgangersverbinding, dit jaar nog van start te laten gaan.

Update

In de startfase gaan ze ook een voetbalveld renoveren. Dit is noodzakelijk voor de bespeelbaarheid van het veld op lange termijn. Bij deze renovatie wordt het veld gelijktijdig iets vergroot en verschoven om ruimte te maken voor de aanleg van de tweede ontsluiting naar de Suffolkweg.

In totaal heeft de raad € 400.000,– beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden in de startfase en de uitwerking van het totale herinrichtingsplan.