Vier Koninklijke onderscheidingen uitgereikt in Cranendonck

Cranendonck – Op 26 april 2022 reikte burgemeester Roland van Kessel aan vier inwoners uit Cranendonck een Koninklijke Onderscheiding uit. Alle onderscheidingen zijn Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aan de volgende personen is een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt:

Naam: meneer (Tjeu) Cox (geboren op 16 juni 1951)
Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Toelichting: De heer Cox wordt gewaardeerd voor zijn vrijwillige activiteiten in de gemeenschap van Budel-Dorplein. Deze betreffen o.a.:

 • Medeoprichter en bestuurslid van carnavalsvereniging de Lolboksen.
 • Lidmaatschap van de Medezeggenschapsraad en het schoolbestuur van basisschool Sint Andreas.
 • Secretaris van Werkgroep leefbaarheid Dorplein.
 • Afgevaardigde namens werkgroep Openbare Ruimte Recreatie en Natuur in buurtplatform Dorplein Uniek.
 • Lid van Buurtplatform Dorplein Uniek, Werkgroep Openbare Ruimte Recreatie en Natuur
 • Secretaris van Bouwgroep Nieuwbouw Gemeenschapshuis De Schakel.
 • Lid van de Werkgroep Gebiedsontwikkeling Weert-Cranendonck-Kempenbroek, o.a. schrijven van een gebiedsvisie.
 • Vrijwilliger bij Actiegroep Behoud Gemeentehuis.

Naam: de heer (Ronnie) Ras (geboren op 17 november 1970)
Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Toelichting: De heer Ras wordt gewaardeerd voor vrijwillige activiteiten als o.a.:

 • Trainer van diverse groepen en het jaarlijks organiseren van activiteiten als het weekendkamp en clubkampioenschappen bij de Cranendonckse zwemclub (CZC).
 • Bondsfunctionaris L1 van de Reddingsbrigade Nederland. Verzorging van het examineren en beoordelen van examens ‘zwemmend redden’ in de regio zuid.
 • Voorzitter van het Sint-Jansgilde Soerendonk.  
 • Vrijwilliger bij en lid van de Raad van Elf van de carnavalsvereniging de Roesdonkers, o.a. lid van de prinsencommissie en kiencommissie.

Naam: de heer (Harrie) van Horne (geboren op 1 augustus 1940)
Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Toelichting: De heer Van Horne wordt gewaardeerd voor o.a. de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Penningmeester en vrijwilliger bij de R.K. Kerk H. Gertrudis in Maarheeze. Hij was o.a. verantwoordelijk voor het financiële en uitvoerende beheer van de begraafplaatsen, lid van de werkgroep bouw en onderhoud en de werkgroep diaconie Maarheeze en Soerendonk.
 • Bestuurslid van en vrijwilliger bij de seniorenvereniging Maarheeze. Hij zet zich daarbij o.a. in als ouderenadviseur, organisator van bridgecursussen en coördinator van de vrijwillige ouderenadviseurs, belastinginvuller, activiteitenbegeleider en mantelzorg/ondersteuner van eenzame ouderen.
 • Mede-initiatiefnemer van en vrijwilliger bij de Stichting Ontmoetingscentrum St. Josephschool te Maarheeze (‘Onze School’), hij was o.a. lid van de bouwgroep en van het klusteam.
 • Coördinator bij de Stichting Goede Doelen Week Maarheeze.

Naam: mevrouw (Lies) Staals (geboren op 16 januari 1938)
Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Toelichting: Mevrouw Staals wordt gewaardeerd voor o.a. de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Bestuurslid van en vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Budel. Zij is o.a. gastvrouw en bezoekt diverse cliënten en onderneemt activiteiten met hen.
 • Vrijwilliger bij het zorgcentrum Mariënburgt in Budel. Daar is zij activiteitenondersteuner en bezoekt diverse eenzame bewoners. Ook ondersteunt zij de afdeling ‘kleinschalig wonen’.

Een bijdrage van Foto Hammie