Politiek enthousiast over uitbreiding De Bosuil

De politiek in Weert is enthousiast over de uitbreidingsplannen van het Weerter poppodium De Bosuil. Het plan is goed (financieel) onderbouwd en de nut en noodzaak zijn helder. De gemeenteraad zal het plan tijdens de eerstvolgende raadsvergadering als ‘hamerstuk’ aftikken en groen licht geven.

Na de verbouwing gaat de bezoekerscapaciteit van 650 naar 800 personen. Er komt meer ruimte voor bezoekers in de zaal en ook het balkon wordt uitgebreid. Tevens komen er twee extra ruimtes voor artiesten en loadingdock / extra berging.

Keuze van artiesten

Omliggende poppodia in de provincie Limburg zijn de afgelopen jaren flink verbouwd of er zijn gloednieuwe panden neergezet. Waar De Bosuil in 2003 als eerste van de Limburgse podia een nieuw gebouw heeft geopend speciaal voor popmuziek hebben andere Limburgse steden daarna nieuwe gebouwen gerealiseerd.

Artiesten maken steeds vaker een economische afweging, hun gage wordt grotendeels bepaald op basis van de entree-inkomsten en dus is bezoekerscapaciteit van belang bij het onderhandelen. De Bosuil ziet dat artiesten er voor kiezen andere podia in de omgeving op te nemen in het tourschema vanwege de hogere gage.

Status kernpoppodium A is belangrijk

De Bosuil is door het Fonds Podiumkunsten landelijk erkend als een kernpoppodium A samen met een select aantal andere podia in Nederland. De Bosuil is het enige poppodium in Limburg met dit certificaat en behoort hiermee voor Zuid-Nederland tot de basisinfrastructuur op het gebied van (pop-)muziek en talentontwikkeling.

Alleen met een grotere zaalcapaciteit kan deze positie behouden blijven in verband met concurrentie van nieuwe (grotere) podia. Ook is vergroting van de zaalcapaciteit nodig om huidige maar ook nieuwe en/of “grotere” artiesten te kunnen blijven programmeren. Deze kiezen uit economische overwegingen steeds vaker voor podia waar de bezoekerscapaciteit groter is.

Toekomstbestendigheid

Behoud van culturele organisaties en instellingen en het vergroten van de toekomstbestendigheid van deze organisaties zijn thema’s in het cultuurbeleid
(Cultuurroute 2024) die mede dankzij de coronacrisis belangrijker zijn geworden.

Het behouden van een poppodiumfunctie draagt daarnaast bij aan de speerpunten uit de Strategische Visie 2030 om Weert een centrumfunctie voor omliggende gemeenten te laten hebben. In diezelfde visie zijn waarden vastgesteld rondom beleving en uitnodigen tot ontmoeten, een functie die De Bosuil ook na verbouwing kan blijven vervullen en zelfs nog beter in staat is om in te spelen op behoeften van publiek en jongeren die hun talent willen ontwikkelen.

Geluidsproductie blijft gelijk

Bij de uitbreiding van het gebouw aan de achterzijde van het pand is rekening gehouden met de geluidsproductie. Dit betekent dat de geluidshinder (van buitenaf ervaren) hetzelfde blijft als in huidige situatie.

Parkeren

Tijdens een commissievergadering gisteravond had DUS Weert nog een vraag met betrekking tot de parkeercapaciteit. Wethouder Van de Loo zei dat deze capaciteit voldoende zal blijven. Ook met de toekomstige ontwikkeling van het sportpark zal er rekening mee worden gehouden.

Kosten

De kosten voor de verbouwing worden geraamd op circa 400.000 euro (ex btw). Deze kosten worden deels gedekt door de eigen inbreng van de Bosuil (€ 202.094,-) en deels door de Gemeente Weert (€ 200.000,-). Daarnaast zal De Bosuil de komende jaren meer huur gaan betalen aan de gemeente Weert.

Schetsen en tekeningen via: https://iwdg.nl/38m4oqj (PDF)