Windpark Ospeldijk wordt onder de loep genomen

Ospeldijk – Sinds de windturbines in Ospeldijk draaien, ontvangt de gemeente Nederweert meldingen van omwonenden over hinder. Ook zijn een aantal verzoeken om handhaving ingediend. Een onafhankelijk bureau is een onderzoek gestart om te beoordelen of het windpark voldoet aan de milieunormen. 

In juli 2018 is de bouw van de windmolens door de gemeente vergund. In de zomer van 2021 zijn de molens in gebruik genomen. 

De gemeente Nederweert is geen eigenaar, maar wel het bevoegde gezag voor windpark Ospeldijk. Het college van B&W kan alleen overgaan tot handhavend optreden als geldende regels (wettelijke voorschriften) worden overtreden door het windpark.

Om te bepalen of er sprake is van overtreding van geldende regels door het windpark, heeft het college aan een onafhankelijk adviesbureau opdracht gegeven om de naleving van de milieunormen te onderzoeken.

Onderzoek

Het adviesbureau bekijkt een aantal wettelijke en buitenwettelijke onderdelen. Het bureau onderzoekt of windpark Ospeldijk voldoet aan de milieunormen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Hiervoor wordt onder meer een geluidsmeting uitgevoerd.

Daarnaast wordt óók onderzoek gedaan naar fijn stof, trillingen en laagfrequent geluid. Alhoewel voor deze aspecten geen milieunormen voor windmolens gelden, laat het college hier toch onafhankelijk onderzoek naar doen vanwege klachten van omwonenden.

Duur

Het onderzoek is inmiddels gestart met het in kaart brengen en bekijken van de benodigde gegevens op het gebied van geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Daarnaast wordt een geluidsmeting uitgevoerd. Een geluidsmeting is niet onder alle weersomstandigheden mogelijk.

De milieunormen van windparken zijn ingewikkeld en in beweging door een uitspraak van de Raad van State. Het college verwacht dat het onderzoek een aantal maanden in beslag neemt.