Provincie steunt doorfietsroute tussen Weert en Nederweert

Het Limburgse fietsnetwerk krijgt een financiële impuls van ruim 3 miljoen euro van de provincie. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten vandaag besloten. Het gaat om een subsidie voor een doorfietsroute tussen Weert en Nederweert en een subsidie voor de aanleg van een fietsstraat in Venray. De verbetering van fietsverbindingen sluit aan bij beleid om de overstap van autogebruik naar fietsgebruik te faciliteren en stimuleren.

Weert-Nederweert

Het traject van 4 kilometer tussen Nederweert en Weert is onderdeel van het landelijke doorfietsroutenetwerk zoals dat eerder met Provinciale staten is afgesproken in het programma ‘Focus op Fiets’. Verwacht wordt dat de uitvoering van de werkzaamheden in 2023 kan beginnen. De opening staat gepland voor 2024.

Venray

Naast de doorfietsroute tussen Nederweert en Weert, maakt de provincie ook geld vrij voor de ombouw van de Overloonseweg in Venray tot fietsstraat. De bijdrage van de provincie aan het gehele project bedraagt ruim 800 duizend euro. De eerste verkeersdeelnemers, waaronder fietsers, kunnen naar verwachting volgend jaar gebruik maken van de nieuwe fietsstraat.

Projecten

Beide projecten vallen onder een programma van de provincie waarmee fietsroutes in Limburg worden verbeterd. Zo tekende gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels namens de provincie onlangs een intentie overeenkomst voor de verkenning naar een fietsroute in Midden-Limburg tussen de nationale parken de Groote Peel en de Meinweg, terwijl recentelijk ook gestart is met de uitvoeringsfase van een fietsbrug bij Borgharen.