Sacramentsprocessie in beeld

Donderdag werd door De Broederschap uit Weert de Sacramentsprocessie gehouden in de Weerter binnenstad.

Voorafgaand aan de processie droeg vicaris-generaal Mgr. Maessen samen met deken Franken en enkele priesters uit het dekenaat de H. Mis op in de dekenale St.-Martinuskerk.

De traditionele processie met zo’n 25 groepen trok vanaf de Markt door de binnenstad naar het klooster van de zusters Birgittinessen in de Maasstraat.

Deelnemers

Traditioneel banen de ‘bielemannen’ de weg voor de processie gevolgd door de Suisse. In de stoet liepen naast de Broederschap en het Draagstersgilde uit Weert broederschappen uit Maastricht (Wijck), Dordrecht, Den Bosch, Delft en Susteren mee. Ook misdienaars en acolieten, het dekenaal Lourdescomité, schutterijen – waaronder Sinte Catherina 1480 met heraut te paard – en tamboercorpsen (St. Job en Swartbroek) namen deel aan de processie. Hierbij waren tevens St.-Martinus te paard en scouting St.-Maarten van de partij. Dan volgde onder een draaghemel de priester met het Allerheiligste. De gelovigen en ruiters te paard sloten de processie. Het geheel werd muzikaal omlijst door de Koninklijke fanfare St. Isidorus uit Molenbeersel.


Een bijdrage van Carlo van Hout