Wijkpark Het Wilding feestelijk geopend

Aan de rand van de buurt Vrouwenhof in Weert is Wijkpark Het Wilding gerealiseerd door enthousiaste buurtbewoners. Het Wijkpark is aangelegd rondom het retentiebekken in de wijk.

Doel is het gebied aantrekkelijker te maken voor mens en dier. Wijkpark Het Wilding is met de subsidieregeling burgerinitiatieven van de gemeente Weert en in samenwerking met Wonen Limburg en Rabobank Weerterland en Cranendonck tot stand gekomen.

Samen genieten

Zaterdag is Wijkpark Het Wilding officieel en feestelijk geopend door wethouder Suzanne Winters. Na een korte introductie gaven de initiatiefnemers de wethouder een rondleiding door het nieuwe Wijkpark.

“Het is fantastisch dat het samen willen genieten van mooie natuur hier zo leeft en dat de buurt dat dan ook samen oppakt. Met dit nieuwe Wijkpark vergroten wij de biodiversiteit in Weert, belangrijk voor een gezonde leefomgeving. Hieraan draagt de gemeente graag een steentje bij.”

Wethouder Winters

Wijkpark Het Wilding is een burgerinitiatief van en door bewoners, die dit met veel plezier en toewijding op vrijwillige basis hebben gerealiseerd. Ook voeren zij het nodige beheer en onderhoud uit op ecologische wijze. 

In verbinding

De naam Het Wilding verwijst naar de historie van deze streek nabij de Leukerbeek en de voorheen aanwezige woeste gronden, die na 1900 zijn ontwaterd en verkaveld. Het hek met deze naam erop staat er nog steeds. Het hek verbindt het verleden met het heden. Dit past ook goed bij de verbinding die de initiatiefnemers willen versterken tussen bezoekers en bewoners. Dit hebben zij vormgegeven door onder andere een tafel en zitjes te plaatsen en door het plaatsen van een informatiebord.

Biodiversiteit

Om de biodiversiteit rondom het retentiebekken verder te bevorderen is er een bijenoase aangelegd met daarin dracht- en waardplanten voor solitaire bijen en andere insecten. Ook is er een strook ingezaaid met een gifvrij zaadmengsel met plantensoorten die wilde bijen en andere insecten die in Nederland voorkomen aantrekt. Het beleefpad dat daar doorheen loopt, is gemaakt van houtsnippers voor een natuurlijk uiterlijk.

Na de aanleg van deze voedselvoorziening is er samen met buurtbewoners een insectenhotel gebouwd om onderdak te kunnen bieden aan de nieuwe bewoners van het Wijkpark. Speciale aandacht is uitgegaan naar de dagvlinder de Koninginnepage waarvoor verschillende waardplanten zijn aangebracht zoals Venkel, Wortel en Dille. Wijkpark Het Wilding is vrij toegankelijk voor iedereen.