Gemeente controleert samen met politie bedrijven in Weert

Vorige week stonden er een aantal politie-auto’s en een voertuig van handhaving op bedrijventerrein De Kempen in Weert. Het betrof geen politie-inval, maar een zogenoemde ‘bestuursrechtelijke controle’.

Het doel van deze controle is om duidelijk te krijgen welke bedrijfsactiviteiten er in de bedrijven plaatsvinden en of deze overeenkomstig de geldende regelgeving zijn. De gemeente leidt deze controle. Ter ondersteuning van de gemeentelijke toezichthouders zijn meestal ook twee politie-agenten aanwezig bij een controle.

Waar wordt op gecontroleerd

Op bedrijventerrein De Kempen zijn een aantal bedrijven aanwezig waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Dit noemen ze BRZO-bedrijven. Deze bedrijven staan al onder scherp toezicht van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat de omliggende bedrijven (zeg maar de buren) geen overtredingen begaan. Ook zij moeten zich aan de regels houden.

De gemeente controleert daarom, in het bijzijn van de politie, de omliggende bedrijven door middel van een bestuurlijke controle. Daarbij wordt gekeken of de bedrijfsactiviteiten niet in strijd zijn met o.a. het bestemmingsplan, de APV (Algemene Plaatselijke Verordening), Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en Bouwstoffenbesluit.

Geen overtredingen

Vorige week werd één pand gecontroleerd. Er werd een productmonster meegenomen en nadien bleek alles in orde te zijn bij dit bedrijf. Er werden geen overtredingen geconstateerd.

Dit soort controles vinden natuurlijk met enige regelmaat plaats in Weert. En niet alleen op bedrijventerreinen waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Wellicht is binnenkort een bedrijf op Kampershoek of op Leuken-Noord aan de beurt.