Keent in landelijke top 10 wijken met hoogste aandeel risicojongeren

De Weerter wijk Keent staat in een landelijke top 10. Een top 10 waar zorgen over zijn, namelijk het aandeel risicojongeren. De vrees bestaat dat veel van die jongeren in de drugscriminaliteit belanden. Keent staat volgens RTL Nieuws op plaats 7, met een percentage van 11,9%.

Het onderzoek is gebaseerd op cijfers van ‘Zicht op Ondermijning’ en komt voort uit een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale en landelijke overheden, geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Volgens RTL Nieuws lopen jongeren risico om in de misdaad te belanden omdat ze vaak kampen met schulden, voortijdig met school stoppen en bij bureau HALT terecht komen voor taakstraffen.

Extra geld voor tegengaan van jeugdcriminaliteit

Niet alleen in Keent is er sprake van jeugd dat in de criminaliteit dreigt te belanden. Het is een landelijk probleem en de Rijksoverheid maakt extra geld vrij om jeugdcriminaliteit tegen te gaan.

Vanaf 2025 wordt er 143 miljoen euro per jaar uitgetrokken voor maatregelen om te voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in aanraking komen met criminaliteit of daarin doorgroeien.

Jongeren die gewapende overvallen plegen of betrokken zijn bij steekincidenten raken al op jonge leeftijd op het verkeerde pad. Drugscriminelen rekruteren jongeren soms al op jonge leeftijd om pakketjes af te leveren of om ergens op de uitkijk te staan.

Een combinatie van intimidatie, groepsdruk en angst in de buurt maakt het voor jongeren soms lastig om zich staande te houden en te kiezen voor een veilige toekomst met een goede opleiding en eerlijk werk.

“Jongeren verdienen een goede toekomst, maar niet iedereen groeit op in een veilige omgeving. Daar liggen criminele verleidingen op de loer. Samen met gemeenten en professionals uit onder meer de zorg en het onderwijs willen we jongeren structuur en toekomstperspectief bieden. We maken ze weerbaarder en daarmee blijven ze op het rechte pad. Ook tijdens en na detentie.” stelt minister Weerwind.