Oefening van jeugdbrandweer in Weert

Een gebouw op het terrein van de voormalige Van Hornekazerne in Weert was afgelopen vrijdag het decor voor een oefening van de jeugdbrandweer.

Op het terrein was een grote brand in scène gezet. De potentiële brandweermannen en vrouwen van de jeugdbrandweerposten Nederweert, Horst a/d Maas, en Venlo mochten uitrukken met drie tankautospuiten om de ‘brand’ te blussen en ‘slachtoffers’ te redden. Ook op het oefenterrein bij de brandweerkazerne in Weert mocht de jeugdbrandweer in actie komen.

De jeugdbrandweer is een waardevolle toevoeging voor de brandweer, omdat een deel van de jeugdleden later doorstroomt naar de reguliere brandweer. Begin dit jaar is de Brandweer Limburg-Noord gestart met de pilot ‘Manschap voor jeugdbrandweer’. Hiermee probeert men het aantal doorstromers te vergroten. Leden kunnen tijdens hun jaren bij de jeugdbrandweer het certificaat Brand halen en zijn dus meteen inzetbaar bij de ‘grote brandweer’.

Certificaat Brand

Als het jeugdlid vervolgens op 18-jarige leeftijd start bij de reguliere brandweer, stroomt deze in bij het tweede deel van de manschap-leergang: Technische Hulpverlening (THV), Incidenten met Gevaarlijke Stoffen (IBGS) en Waterongevallen (WO). Ze hoeven dan nog maar de helft van de opleiding te volgen.

Leeftijd

De lesstof is opgedeeld in blokken per leeftijdscategorie. In de leeftijd van 12 t/m 15 jaar begint een jeugdlid spelenderwijs met de eenvoudige dingen bij de brandweer, zoals bijvoorbeeld het kennismaken met de brandweerorganisatie, het werken met het aflegsysteem, werken met kleine blusmiddelen en de beginselen van levensreddend handelen. In de leeftijd van 16 t/m 17 jaar mogen ze meer doen, zoals met ademlucht lopen en ‘grotere inzetten’ oefenen zonder warmte. Ten slotte krijgen ze op 18-jarige leeftijd een realistische oefenweek met aanvullend het examen.