Natuurherstelmaatregelen Laagbroek bij Swartbroek van start

Algemeen Dorpen Swartbroek Weert 1 reactie 3 min. leestijd
Foto via Natuurmonumenten

Natuurmonumenten zet deze zomer een eerste stap in het herstel van het voormalige doorstroommoeras Laagbroek, onderdeel van natuurgebied de Krang in Swartbroek bij Weert. Door het dempen en aanpassen van bestaande greppels en rabatten, wordt de natuurlijke water- en voedingsstoffenbalans in het gebied hersteld. Zo krijgen allerlei plant- en diersoorten die van oudsher thuishoren in het gebied meer ontwikkelkansen.

Het project is onderdeel van het klimaatbuffer- en natte natuurparelbeleid van Provincie Limburg, waarbij verschillende organisaties samenwerken aan het bestrijden van verdroging in de belangrijkste natte natuurgebieden in Limburg. Met als doel: kwetsbare gebieden met bijzondere natuurwaarden – die sterk afhankelijk zijn water – behouden en herstellen.

Verdroging bestrijden

Natuurgebied Laagbroek in de Krang is zo’n natte natuurparel. Het was vroeger een doorstroommoeras: een natte laagte waardoor water langzaam richting de Tungelroyse Beek stroomde. Later zijn er greppels en afwateringssloten aangelegd om het water sneller af te voeren. Onder andere hierdoor – en door de huidige klimaatverandering – zijn de grondwaterstanden gedaald en heeft het Laagbroek te lijden onder verdroging. Door deze verdroging komen meer voedingsstoffen vrij waardoor het bos verruigd met onder meer bramen en brandnetels. De karakteristieke plantensoorten van vochtige bossen komen hierdoor in de verdrukking en verdwijnen langzaam maar zeker. 

Kansen voor natuur

De maatregelen die deze zomer worden genomen, zorgen ervoor dat water langer in het Laagbroek wordt vastgehouden en voedingsstoffen in het gebied beter worden afgevoerd. Allerlei plant- en diersoorten die er van oudsher thuishoren, gedijen goed in voedselarme omstandigheden en krijgen zo meer ontwikkelkansen. Denk aan typische moerasplanten als pinksterbloem, gele lis, stijve-, ijle- en elzenzegge en holpijp, maar ook bijzondere vogels als de blauwborst en bosrietzanger.

Na uitvoering van de werkzaamheden, zal het gebied geleidelijk (via het moeras en het grondwater) water richting de Tungelroysebeek afgeven. Hierdoor is het beter bestand tegen klimaatveranderingen én kan het gebied steeds meer als een natuurlijke klimaatbuffer gaan werken.

Planning en meer informatie

Vanaf 22 augustus gaat Hovenier Marc Bouchez in opdracht van Natuurmonumenten 6 weken aan het werk in Laagbroek. Tijdens de uitvoering kan er voor buurtbewoners overlast ontstaan door machines en werkverkeer, bijvoorbeeld in de vorm van geluid en stof. Op sommige momenten wordt de Laagbroekstraat overdag afgesloten voor wandelaars en fietsers. De omleiding wordt met borden aangeven. Verharde openbare wegen blijven bereikbaar.

Meer informatie is te vinden op de website van Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl/laagbroek.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Tags:
Deel dit bericht
1 reactie