Een bedankje voor buurtbewoners en mantelzorgers Nedermazehof

Afgelopen zondag werd er bij Wozoco Nedermazehof alarm geslagen nadat er een brandlucht en rookontwikkeling was waargenomen.

Er moest snel gehandeld worden om 31 bewoners met bedden en rolstoelen uit het complex te evacueren. Buurtbewoners en mantelzorgers schoten de brandweer en politie vol liefde te hulp om de bewoners zo snel mogelijk in veiligheid te brengen.

Buurtbewoners en mantelzorgers zorgden ervoor dat de geëvacueerde bewoners dekens en wat te drinken kregen. Ook werden de bewoners gerust gesteld door muziek te maken en samen te zingen. Gelukkig is de calamiteit tot een goed einde gekomen.

De slogan ‘Samen sterk, zorg goed voor elkaar’ is zeker voor de hulp en zorg die geboden is van toepassing geweest. Daarom deelden de medewerkers van Land van Horne een klein bedankje uit aan de behulpzamen buurtbewoners en mantelzorgers.

Overigens heeft nog niet iedereen het bedankje in ontvangst kunnen nemen, maar die zullen ze alsnog krijgen.

Alle zeilen bijzetten

De medewerkers van Nedermazehof zetten ook de komende maanden alle zeilen bij. Velen van hen komen voor en na hun vakantie extra uren werken. Maar om alle diensten gevuld te krijgen, zijn ze toch genoodzaakt om werkzaamheden en taken op een andere manier te organiseren.

Het kan voorkomen dat andere zorgverleners van een andere woning werkzaamheden overnemen van de zorgverleners waarmee men vertrouwd is. Ook is het mogelijk dat de zorg op een ander tijdstip of dag plaatsvindt. De belangrijke welzijnsactiviteiten proberen ze zo min mogelijk te beperken.

Beroep op vrijwilligers

Er wordt een beroep gedaan op vrijwilligers. Men stelt het bijzonder op prijs als je gedurende de vakantieperiode (augustus en september) in de gelegenheid bent om een handje mee te helpen. Het lijkt misschien iets kleins, maar door bijvoorbeeld te ondersteunen bij het eten of een activiteit maak je een groot gebaar.

Ook door het maken van een wandeling of het brengen van een bezoekje en toezicht houden in de huiskamer kun je enorm helpen. Heb je één uurtje vrije tijd om als vrijwilliger de mensen te komen ondersteunen? Als bedankje krijgen alle vrijwilligers een jaarlijks feest en door het jaar heen attenties.

Mocht je interesse hebben laat het weten en bel met John Seuren (coördinator vrijwilligerswerk) via telefoonnummer: 06-49590038.