Maatregelen voor natuurherstel en klimaatbuffer Wijffelterbroek-Kettingdijk

Algemeen Altweerterheide Uitgelicht Weert Reageer 2 min. leestijd
Natuurmonumenten

Natuurmonumenten en ARK Natuurontwikkeling werken aan herstel van het natuur- en moerasgebied Wijffelterbroek-Kettingdijk in het Kempen-Broek. Door waterlopen te dempen of minder diep te maken, wordt grond- en regenwater langer vastgehouden. Dat levert niet alleen bijzondere natuur op, het zorgt er ook voor dat het gebied als klimaatbuffer kan gaan werken. Op zaterdag 15 oktober 2022 om 10 uur vindt er een informatiewandeling plaats. 

Grensmoeras

Wijffelterbroek en Kettingdijk, gelegen tussen Altweerterheide en Bocholt, waren ooit kletsnatte gebieden die samen met Smeetshof een groot grensmoeras vormden. In de 19de en 20ste eeuw is hier grootschalig ontgonnen en zijn diepe waterlopen aangelegd om water uit het gebied af te voeren. Zo werd het gebied geschikt gemaakt voor landbouw.

Door het moeraskarakter te herstellen en de natte gebieden Wijffelterbroek en Kettingdijk weer te verbinden met Smeetshof, ontstaat een grensoverschrijdend doorstroommoeras: een grote natte laagte zonder beken, sloten of andere watergangen. Een gebied waarin karakteristieke soorten zoals dotterbloem, slangenwortel, waterviolier, wielewaal en kleine bonte specht meer ontwikkelkansen krijgen, en dat tevens functioneert als klimaatbuffer. 

Klimaatbuffer

Een klimaatbuffer is een gebied dat water op kan vangen en vasthouden bij neerslagoverschot en water los kan laten in tijden van droogte. Zo’n buffer werkt als een soort spons. Met name moerasgebieden met veen en broekbossen zijn geschikt om als klimaatbuffer te functioneren. Door in tijden van neerslag water vast te houden wordt wateroverlast verder stroomafwaarts voorkomen en in tijden van droogte dient het als zoetwatervoorraad voor omliggende natuur- en landbouwgebieden.

Informatiewandeling

Op zaterdag 15 oktober 2022 om 10 uur vindt er een informatiewandeling plaats waarbij de werkzaamheden, die in oktober starten, worden toegelicht aan betrokkenen, omwonenden en andere geïnteresseerden. Je kunt je daarvoor hier aanmelden. Houd er rekening mee dat je voor deze wandeling goed ter been moet zijn. 

Meer informatie 

Meer informatie over de klimaatbuffer Wijffelterbroek-Kettingdijk vind je op de website van Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl/klimaatbuffer-wijffelterbroek.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
Geef reactie