In natuurgebied Wijffelterbroek-Kettingdijk is hard gewerkt aan het herstel van het natuurlijke watersysteem. Het gebied heeft in het ...

Dinsdag werd een feestelijke toost uitgebracht op de realisatie van de klimaatbuffer in het gebied Wijffelterbroek – Kettingdijk ...

Natuurmonumenten en ARK Natuurontwikkeling werken aan herstel van het natuur- en moerasgebied Wijffelterbroek-Kettingdijk in het Kempen-Broek. Door waterlopen ...