Jaarlijkse herdenking Britse Militaire begraafplaats Swartbroek

Op 11 november van ieder jaar worden in het Verenigd Koninkrijk, alsmede in andere landen van het Gemenebest, de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen en gewapende conflicten sindsdien herdacht. Deze dag wordt ook wel ‘Remembrance Day’ genoemd.

Ook in Swartbroek werd aandacht aan deze herdenking geschonken. Nadat de aanwezigen door ceremoniemeester Peter Schreuders werden verwelkomd, volgde een toespraak door de voorzitter van de Wapenbroeders afdeling Weert, Peter van de Berg.

Kinderen van de basisschool Swartbroek zongen diverse liederen. Miss Pam Flora las in de Engelse taal een gedicht voor hetgeen vertaald werd door Pieke Puts.

Indrukwekkend was het volkslied van Oekraïne, dat gezongen werd door leerlinge Dima, die met zijn moeder, na de Oekraïne te zijn ontvlucht, in Swartbroek een onderkomen kon vinden. Aansluitend werd door de basisschoolkinderen het Britse Volkslied en het Wilhelmus gezongen en volgde op de begraafplaats van de Britse gevallenen een kranslegging door diverse genodigden.

Namens de Gemeente Weert werd een bloemstuk gelegd door locoburgemeester Martijn van den Heuvel.


Een bijdrage van Leo Schreuders