Is jouw zorgverzekering klaar voor 2023?

Foto via Depositphotos (BrianAJackson)

Het jaar loopt ten einde en dat betekent dat het voor veel mensen tijd is om hun zorgverzekering eens goed onder de loep te nemen. Welke zorg je precies nodig gaat hebben in het nieuwe jaar valt immers onmogelijk te voorspellen, maar je kunt wel rekening houden met kosten die je verwacht te moeten maken.

Kies je zorgverzekering met zorg

Een van de factoren die je bij die overweging mee kunt nemen is het belang van zorg in de directe regio. Ieder jaar sluiten zorgverzekeraars en ziekenhuizen contracten met elkaar af. Voor jou als patiënt is het vanwege de vergoeding van je zorg belangrijk om te weten of je zorgverzekeraar een contract heeft met het ziekenhuis van je voorkeur. Als je zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis waarin je behandeld wordt, ontvang je de rekening voor je ziekenhuiszorg namelijk zelf.

SJG Weert

Net zoals andere ziekenhuizen is het SJG Weert nog volop in gesprek met zorgverzekeraars over de contracten voor 2023. Tegelijkertijd lopen er landelijk gesprekken over de invloed en tegemoetkoming van de stijgende kosten voor ziekenhuizen vanwege de nieuwe cao en energie. Door de onzekerheid over deze tegemoetkoming is het mogelijk dat SJG Weert eerst de uitkomst van de landelijke gesprekken afwacht, voordat er contracten 2023 worden gesloten met verzekeraars. De minister heeft verzekeraars ruimte geboden om zorginstellingen te compenseren voor deze forse kostenontwikkelingen.

Tot nu toe nemen verzekeraars een afwachtende houding aan. Dit maakt dat het helaas wat langer duurt voordat het ziekenhuis je kan informeren over de uiteindelijke contracten. SJG Weert roept zorgverzekeraars op om verantwoordelijkheid te nemen in het belang van hun patiënten en medewerkers.

Status van de onderhandelingen

Op de website van het SJG zie je de actuele status van de contractonderhandelingen tussen SJG Weert en de verschillende zorgverzekeraars. SJG Weert heeft met een aantal zorgverzekeraars meerjarige overeenkomsten gesloten die ook gelden in 2023. Met de overige zorgverzekeraars is SJG Weert in overleg, waarbij de gesprekken met de meeste verzekeraars moeizaam verlopen. Het ziekenhuis doet zijn uiterste best om voor 31 december 2022 overeenstemming te bereiken. Toch kan het zijn dat dit niet met alle zorgverzekeraars lukt, bijvoorbeeld als deze geen passende compensatie biedt voor de stijgende kosten van het ziekenhuis of geleverde zorg niet of deels vergoed.

Heb je vragen over de vergoeding van je afspraak, onderzoek of behandeling, dan kun je daarvoor terecht bij je zorgverzekeraar. Welke zorgverzekeraar dat is, is aan jou. Je hebt nog een aantal dagen om een weloverwogen keuze te maken.