Subsidie om van gebied rondom Cruyff Court een ‘Gezonde Buurt’ te maken

Algemeen Weert 1 reactie 3 min. leestijd

De gemeente Weert heeft in juni 2022 zich ingeschreven voor de subsidieregeling ‘Gezonde Buurten’. Deze subsidieregeling is tot stand gekomen door een samenwerking van Stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) en Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht.

Gezonde Buurten

Een Gezonde Buurt is een groene plek in een buurt waar natuur, ontmoeten, bewegen en spelen samenkomen. Het is een plek waar bewoners elkaar ontmoeten, kinderen creatief spelen en jong en oud leert over gezonde voeding.

In Nederland zijn er inmiddels dertien gezonde buurten gerealiseerd. Deze zijn tot stand gekomen met de kinderen, volwassenen, de gemeentes en andere betrokkenen uit de buurt (bijv. jeugdwerk, moskee of dagbestedingslocatie). IVN, Jantje Beton en JOGG ontwikkelen deze plekken in wijken die deze goed kunnen gebruiken, waar meer sociale cohesie welkom is en waar je mensen wilt uitdagen om te bewegen en wilt laten kennismaken met een gezonde leefstijl. Realisatie van een Gezonde Buurt gebeurt aan de hand van een door de Landelijke projectorganisatie ontwikkelde methode.

In 2022 is er de mogelijkheid om negen buurten te realiseren. Gemeente Weert is geselecteerd om één van deze buurten in Weert te laten landen. De uitvoering van het project zal in 2023 plaatsvinden.

Gezonde Buurt Weert

In Weert zijn diverse plekken waar een initiatief als de Gezonde Buurt welkom is. In afstemming met de Landelijke projectorganisatie is het gebied rondom het Cruyff Court aangemerkt als projectgebied voor Gezonde Buurt Weert.

Naast de criteria vanuit de Landelijke projectorganisatie (o.a. Sociaal Economische Score, gezondheidsprofiel) zijn factoren als ervaren burgerparticipatie, aanwezigheid Cruyff Court en structurele aanwezigheid jongerenwerk doorslaggevend geweest.

Door deelname aan de subsidieregeling Gezonde Buurten is er de mogelijkheid om de omgeving Cruyff Court verder te ontwikkelen c.q. verbeteren aan de hand van een Landelijk effectief gebleken werkwijze c.q. aanpak. Een soortgelijke subsidiemogelijkheid in 2023 of de daaropvolgende jaren is geen vast gegeven. Het is volgens het college van B&W in Weert een kans die nu benut kan worden om de doelen die vanuit het lokale gezondheidsbeleid worden nagestreefd te verbinden aan de fysieke wensen die er zijn met betrekking tot de omgeving Cruyff Court.

Kosten

Vanuit de subsidieregeling wordt 350 uur personele inzet van een projectleider beschikbaar gesteld voor uitvoering van activiteiten en € 75.000,- (incl. btw) voor fysieke aanpassingen en programmering. Gemeentelijke cofinanciering van € 65.000,- (incl. btw) en 4 uur personele inzet per week is een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de subsidieregeling.

Voor de gemeentelijke cofinanciering worden twee budgetten ingezet: budget Cruyff Court en budget Versterken Lokale Sociale Basis. De gevraagde personele inzet van 4 uur per week maakt onderdeel uit van de reguliere taken van de beleidsmedewerker lokale gezondheid.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
1 reactie