Veldeke Wieërt presenteert verjongd bestuur

Tijdens een feestelijke lunchbijeenkomst in de SooS presenteerde Veldeke Wieërt een nieuw bestuur.

Voorzitter Jan Feijen moest vanwege gezondheidsredenen, na 20 jaar voorzitterschap, een stapje terug doen en droeg de voorzittershamer over aan Giel Bruijnaers uit Nederweert. Tevens werd nog een drietal nieuwe bestuursleden voorgesteld: Myrthe Peeters, Leo Kwaspen en Naud Aendekerk. Laatstgenoemde uit Stramproy, waardoor de spreiding van bestuursfuncties mooi is verdeeld over het werkgebied van de kring Weert.

Vooraf werd afscheid genomen van Nelly Haenen-van den Berg, die eveneens om gezondheidsreden moest afhaken. Zij kreeg de speld als erelid.

Jan Feijen werd benoemd tot erevoorzitter van Veldeke Wieërt. Als totale verrassing verscheen een deputatie van het Provinciaal Bestuur van Veldeke Limburg om Jan in het zonnetje te zetten en te benoemen tot erelid van Veldeke Limburg.

Voor de muzikale omlijsting van de middag zorgde de familie Fonteijn, Esther Snijders en Stefan Wolter. Een mooie middag met twee gezichten.