Vrouw krijgt leverkanker na medische fout bij SJG: smartengeld 125.000 euro

Iets waarvan iedereen hoopt dat het nooit zal gebeuren, is helaas werkelijkheid geworden in Weert. Door een medische fout bij het SJG in Weert is de uitslag van een laboratoriumonderzoek ongezien in een patientendossier terecht gekomen. Dit met het gevolg dat de patiënt ongeneeselijk ziek is geworden.

Het gaat om een 64-jarige vrouw. Volgens De Limburger en het Algemeen Dagblad komt ze uit Ospel. In augustus 2010 werd de vrouw door haar huisarts doorverwezen naar het Weerter ziekenhuis. In het ziekenhuis werd voor nader onderzoek bloed afgenomen en een echo gemaakt van de bovenbuik. De uitkomst van het bloedonderzoek was dat er sprake was van een positieve hepatitis C uitslag.

Echter de uitslag van deze hepatitis C uitslag werd ongelezen aan het patiëntendossier toegevoegd. Een maand na het onderzoek had de vrouw haar eerste afspraak bij de internist. Daarna vonden er nog vervolgafspraken plaats. Aansluitend vonden er periodieke controles in het ziekenhuis plaats. Vanaf eind 2016 werden de controles door de huisarts overgenomen van het ziekenhuis.

Nieuwe internist

Naar aanleiding van koorts en een op een echo geconstateerde toename van beschadigde levercellen werd de vrouw in 2020 door haar huisarts wederom naar het ziekenhuis verwezen. Daar kwam ze onder behandeling van een nieuwe internist.

Op verzoek van de nieuwe internist werden een CT-scan en MRI-scan gemaakt. Naar aanleiding van de uitslag daarvan werd in februari 2021 de diagnose “levercirrose” en “(ongeneeslijke) leverkanker” gesteld.

11 jaar later

Bij bestudering van het medisch dossier door de nieuwe internist werd 11 jaar later pas de positieve uitslag voor hepatitis C van 17 september 2010 ontdekt. Hoogstwaarschijnlijk is deze onbehandelde hepatitis C de oorzaak van de levercirrose en leverkanker.

Onderzoek

Het SJG heeft een onderzoek ingesteld, maar heeft niet kunnen achterhalen waarom de positieve uitslag voor hepatitis C van 17 september 2010 onopgemerkt is gebleven en waarom er dus geen behandeling heeft plaatsgevonden van de hepatitis C infectie.

Aansprakelijkheid

Op 5 maart 2021 heeft de vrouw het ziekenhuis aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van de gemiste positieve uitslag voor hepatitis C. MediRisk, dat namens het SJG handelt, heeft middels haar schrijven van 11 mei 2021 aansprakelijkheid erkend “voor het missen van de juiste diagnose in 2010, waardoor niet de juiste behandeling is ingezet”.

Smartengeld

Na de erkenning van de medische fout werd door MediRisk smartengeld uitgekeerd. Het ging om een bedrag van 100.000 euro. Hiernaast heeft MediRisk in totaal 9.259 euro aan overige kosten betaald.

De vrouw was het echter niet eens met de hoogte van het smartengeld en eiste via de rechtbank een bedrag van 275.000 euro.

Onomkeerbaar veranderd

Na de diagnose levercirrose en leverkanker als gevolg van het missen van de positieve hepatitis C uitslag is het leven van de toen zelfstandig functionerende vrouw, echtgenote en moeder plotseling onomkeerbaar veranderd.

In de afgelopen maanden is de vrouw geconfronteerd met enorm veel verdriet over het feit dat haar levensjaren zijn ontnomen. Ook heeft zij veel verdriet dat zij haar kinderen en (klein)kinderen niet meer kan zien opgroeien en dat zij afscheid zal moeten nemen van haar gezin. Inmiddels is er een palliatieve behandeling ingezet bij het MUMC+ Maastricht.

Uitspraak rechter

De rechtbank heeft deze zaak met andere medische zaken vergeleken. Bij de uitspraak is het smartengeld uiteindelijk vastgesteld naar een bedrag van 125.000 euro.

Reactie SJG

Het bestuur en medische staf van SJG Weert betreuren de gebeurtenis. Het is een incident met enorme gevolgen voor patiënte en haar familie, en spijtig genoeg niet meer terug te draaien. Het ziekenhuis is zich bewust van de impact op de persoonlijke levenssfeer van patiënte en haar familie, iets dat niet in geld uit te drukken is.

“Toen de fout ontdekt werd is meteen een onderzoek gestart naar de oorzaak om ervoor te zorgen dat we leren van de gemaakte fout en maatregelen kunnen nemen. Dit uiteraard om herhaling te voorkomen. Ook is zoals gebruikelijk de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd geïnformeerd. Wanneer er fouten worden gemaakt heeft dat invloed op onze zorgprofessionals. Ook zij zijn aangeslagen en dragen deze gebeurtenis met zich mee. Zoiets leg je niet zomaar naast je neer”, aldus het SJG in een reactie.

De uitspraak kun je lezen via: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2022:8162