Winkelruimte aan de Biest wordt appartement

Algemeen Economie Weert 1 reactie 2 min. leestijd

Op 1 september sloten de deuren van Vivant de Biest definitief en sindsdien staat het pand leeg. Daar komt echter verandering in, want de gemeente heeft ingestemd met een principeverzoek om het winkelpand te transformeren tot een appartement.

Extra woning aan de Biest

Doel van de transformatie is enerzijds het clusteren van winkels in wijkwinkelcentra en de binnenstad en anderzijds het verzachten van de druk op de woningmarkt. Op de verdiepingen boven de winkelruimte zijn namelijk al twee bovenwoningen aanwezig en met de transformatie van de benedenverdieping komt daar nog een woning bij.

Gezien de grote behoefte aan woningen voor kleine huishoudens sluit de transformatie van het pand aan de Biest goed aan bij de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025. In deze visie wordt ruimte gegeven voor nieuwe plannen waarbij sprake is van transformatie van commercieel vastgoed. De transformatie van de winkelruimte aan de Biest is weliswaar een zeer kleinschalige ontwikkeling, maar draagt hier wel aan bij.

Toekomstbestendige invulling

Daarnaast wordt er op deze manier een nieuwe en toekomstbestendige invulling gegeven aan het pand. De locatie ligt immers in de nabijheid van de binnenstad in een zone met gemengde functies en is niet kansrijk voor detailhandel. Hierdoor is de toekomst voor deze locatie als winkelruimte kwetsbaar.

Vergunningprocedure

Dankzij het akkoord op het principeverzoek om de winkelruimte aan de Biest 62 te transformeren tot appartement kan gestart worden met de procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. In het besluit van de gemeente zijn hiervoor enkele adviezen opgenomen.

Er zullen dus nog wel een aantal stappen ondernomen moeten worden voordat er daadwerkelijk een appartement verrijst aan de Biest 62, maar het begin is hierbij gemaakt.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
1 reactie