Na de succesvolle ideeënmarkt op 20 juni jl. zijn in de raadsvergadering over de kadernota door de gemeenteraad ...

Sinds begin vorige maand wappert er in diverse Nederlandse gemeenten een Israëlische vlag, als steunbetuiging aan de slachtoffers ...

Op maandag 13 november heeft de gemeenteraad van Weert de begroting 2024 vastgesteld. Na in totaal 12 uur ...

In april van dit jaar stemde de gemeenteraad van de gemeente Weert in met het ontwerp Gebiedsgerichte Aanpak ...

De gemeente Weert reikt volgend jaar weer een kinderlintje uit aan kinderen die iets bijzonders voor de maatschappij ...

Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet vervangt de bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving ...

In juli van dit jaar heeft de Stichting Weert Marketing haar opdracht teruggegeven aan de gemeente. Die heeft ...

Bij de vaststelling van het Mobiliteitsplan Weert 2030, op 17 november 2021, heeft de gemeenteraad een motie aangenomen ...

Op de inloopbijeenkomst in buurthuis Moesel van afgelopen donderdag 5 oktober is duidelijk geworden dat diverse straten op ...

Deze week is begonnen aan de snoei van de monumentale beuken in de Kazernelaan. De bovenste meters van ...