Zeven veehouders in Weerterland maken gebruik van vrijwillige aankoopregeling

Algemeen Weert 6 reacties 5 min. leestijd

Nederweert/Weert – De vrijwillige aankoopregeling van het Rijk voor veehouders, de MGA1 regeling, liep gisteren 30 november 2022 af. Provincie Limburg realiseert samen met Limburgse boeren 25 vrijwillig opgekochte veehouderijen. In Weert worden twee veehouderijen aangekocht en in Nederweert zijn dat er vijf.

Limburg was al koploper met 40 veehouderijen die zich meldden en voldeden aan de voorwaarden van de vrijwillige opkoopregeling, maar is nu ook de provincie met verreweg het grootste aantal daadwerkelijk gesloten contracten. De ondernemers die zich vrijwillig laten uitkopen, zijn allemaal zogeheten piekbelasters nabij Natura2000 gebieden.

Het was de enige beschikbare regeling om stikstofreductie te realiseren, aangekondigde nieuwe regelingen laten nog op zich wachten. Evenals duidelijkheid over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om er gebruik van te kunnen gaan maken.

Met de aankoop van de 25 veehouders maakt Limburg een goede eerste stap in de richting van de door het Rijk gestelde richtinggevende doelstellingen. Belangrijk voor de natuur en voor perspectief voor boeren die wel graag door willen. 

Moeilijk en emotioneel proces 

In de agrarische sector is nu als eerste een belangrijke stap gezet. De 25 getekende koopcontracten voor vrijwillige opkoop zijn een feit. 

Ondernemers Gert (55) en Rianne (54) Krol vertellen over hun ervaringen om te komen tot hun getekende contract en daarmee het beëindigen van hun rundveebedrijf in Weert. Voor de 40 boeren die zich voor de regeling meldden en voor de Provincie zelf een lang proces met veel vragen naar het Rijk over voorwaarden, fiscale regelgeving en staatsteunproblematiek. En een emotioneel proces voor boeren die jarenlang met veel passie hun bedrijf hebben gevoerd en daar nu afscheid van nemen. 

“In onze Limburgse aanpak om stikstofreductie te realiseren, is het niet meer dan logisch om eerst te kijken naar veehouders die in de nabije toekomst vrijwillig willen stoppen en naar veehouderijen nabij Natura2000 gebieden die op langere termijn weinig perspectief meer hebben. We wisten al dat veel boeren geen opvolging hebben. Nu we agrariërs zoals Gert en Rianne Krol die vrijwillig willen stoppen duidelijkheid bieden en goed compenseren, zetten we al concrete stappen. Er blijft dan meer ruimte over voor de agrariërs die wél nog door willen gaan en perspectief nodig hebben. We hebben 25 getekende contracten voor vrijwillige opkoop. Ook gemeentes hebben hierin een bepalende rol gespeeld door waar nodig aanpassingen door te voeren in de bestemmingsplannen. Toch is er meer nodig en we willen ook meer in Limburg. Zo willen we bijvoorbeeld ook de transitie in de landbouw stimuleren en boeren met goede plannen ondersteunen. Daarvoor hebben we in onze brief aan de minister ook middelen gevraagd. Bij een grote opgave, horen immers ook goede en omvangrijke middelen, en met het sluiten van de MGA1 is er op dit moment geen enkele concreet beschikbare regeling meer. Maar wel ambitieuze doelstellingen.” 

Gedeputeerde Geert Gabriels, Provincie Limburg

Feiten en cijfers 

De vrijwillige opkoopregeling MGA1 is in Limburg in twee termijnen opengesteld, resulterend in 48 aanmeldingen, waarvan uiteindelijk 40 locaties zijn getaxeerd. Na het delen van de uitkomsten van de taxatie met de deelnemers zijn 7 bedrijven alsnog afgevallen en uiteindelijk zijn aan 33 bedrijven overeenkomsten voorgelegd. 

Met de 25 overeenkomsten wordt een reductie van stalemissie gerealiseerd van 124 ton ammoniak per jaar. Met de opkoop van deze bedrijven is een bedrag gemoeid van ruim € 47 miljoen (exclusief de afgewaardeerde gronden). Omdat door het Rijk voor Limburg ruim € 90 miljoen ter beschikking is gesteld voor de MGA1 past het totale bedrag voor de 25 overeenkomsten ruim binnen de door het Rijk verstrekte middelen. 

Een deel van de verworven gronden blijft in eigendom van de bedrijven die dit zelf transformeren tot bijvoorbeeld natuur. Een ander deel van de gronden komt in eigendom van de Provincie. Deze gronden gaat de Provincie inzetten bij het gebiedsproces dat moet resulteren in het op uiterlijk 1 juli 2023 aanbieden van het Limburgs Programma Landelijk Gebied aan het Rijk. 

LLTB ledenzorg voor ondersteuning agrariërs 

Voor agrariërs in Limburg die ondersteuning zoeken, heeft LLTB voor zowel leden als niet-leden haar loket ledenzorg opengesteld. Hier kunnen ze terecht voor een luisterend oor of andere hulpvragen (van emotionele, psychische of sociaal- economische aard). Ze stellen samen de hulpvraag vast en zoeken hierbij gepaste hulp. LLTB ledenzorg is bereikbaar op 06-13606716.

Meer informatie: limburg.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/stikstof/

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
6 reacties