Plan voor bouw luxe appartementen aan Scheepsbouwkade

Algemeen Economie Weert 13 reacties 3 min. leestijd

De gemeente Weert heeft een principeverzoek ontvangen voor het herontwikkelen van een bedrijfslocatie aan de Scheepsbouwkade. Het plan is op hier zeven luxe appartementen te bouwen.

Het betreft de locatie Scheepsbouwkade 4A-5 waar momenteel nog bedrijfsbebouwing op staat. Het plan is om deze loodsen te slopen en zeven appartementen met bijbehorende parkeer, bergings- en groenvoorzieningen te realiseren.

Het college van burgemeester en wethouders stemt in principe in met het verzoek. In Weert worden weliswaar appartementen aangeboden, het aanbod voor luxere appartementen is erg beperkt, aldus het gemeentebestuur.

Natuurinclusief

Volgens het voorstel wordt op het dak wordt een groen vogeldak aangelegd. Er worden vleermuiskasten ingemetseld. Er wordt waar mogelijk halfverharding toegepast. Met de buitenverlichting wordt rekening gehouden met dieren die ’s nachts actief zijn. Ten opzichte van de huidige situatie zal ‘ontstening’ plaatsvinden. De draagkracht van de balkons wordt berekend op grotere potten voor bijvoorbeeld kleine bomen.

Aandachtspunten

Er zijn volgens de gemeente wel nog een aantal aandachtspunten. De locatie ligt nabij nutsvoorzieningen zoals trafo’s en een antennemast. Er dient aangetoond te worden dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefmilieu en dat er geen beperkingen ontstaan ten aanzien van de nutsvoorzieningen.

Kelder voor hemelwater

De kelder van een bedrijfsgebouw wordt gebruikt voor de opvang en berging van hemelwater. Er dient een bergingsvoorziening van 100 mm per m2 bebouwing en verharding te worden aangelegd. Deze bergingsvoorziening dient na een hevige bui binnen 24 uur weer volledig beschikbaar te zijn. Dit dient in het kader van de planontwikkeling verder uitgewerkt te worden. Het is de vraag of de kelder van een van de bedrijfsgebouwen deze functie kan vervullen.

Vervolg

Nu de gemeente in principe instemt met het verzoek kan de initiatiefnemer aan de slag met de vervolgprocedure. Het bestemmingsplan dient aangepast te worden en ook zal de initiatiefnemer om tafel moeten gaan met buurtbewoners en Rijkswaterstaat. Voordat de appartementen uiteindelijk gerealiseerd kunnen worden moeten er nog de nodige stappen doorlopen worden.

Benieuwd naar de mogelijke invulling? Bekijk de schetsen via dit PDF-document: https://iwdg.nl/3UoNCsH.

ūüĒĒ Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

ūüďį Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
13 reacties