Doet SJG Weert mee aan landelijke staking ziekenhuizen?

Half maart sluiten ziekenhuizen in het hele land hun deuren voor niet-spoedeisende zorg, zo meldt vakbond FNV. Al meer dan vijftig ziekenhuizen hebben aangegeven mee te doen aan deze zondagsdienst – het ultieme stakingsmiddel in ziekenhuizen.

Of het SJG in Weert gaat meedoen blijft nog even in het ongewis. “Op dit moment is er nog geen stakingsactie aangemeld voor SJG Weert. Onder onze medewerkers is wel actiebereidheid aanwezig. Zij bespreken de ideeën hierover met de vakbonden en overleggen met ons ziekenhuisbestuur”, aldus een woordvoerster van het Weerter ziekenhuis. Indien het SJG meedoet aan de landelijke staking zullen ze dat kenbaar maken via hun informatiekanalen, waaronder bijvoorbeeld de website.

Het is vrij uniek dat vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en werknemersorganisatie FBZ direct overgaan tot een landelijke ziekenhuisstaking. Deze staking is een reactie op het uitblijven van een fatsoenlijke cao voor de ruim 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland. De werkgeverskoepel had een ultimatum gesteld aan de tijd om in te gaan op de eisen van de vakbonden en daarmee de staking te voorkomen. Vanochtend vroeg liet de NVZ echter weten niet in te gaan op dit ultimatum.

Vechten voor een eerlijke cao

Elise Merlijn, bestuurder en cao-onderhandelaar FNV Zorg & Welzijn: ‘Dat ziekenhuismedewerkers weer moeten vechten voor een fatsoenlijke cao, ik vind het onvoorstelbaar. De ziekenhuismedewerkers staan dag en nacht klaar staan voor de patiënt. Het minste wat je mag verwachten is dat de werkgever ook klaarstaat voor zijn werknemers. Maar de werknemers kunnen fluiten naar koopkrachtbehoud en meer zeggenschap over roosters. Nee, de werkgever wil juist meer flexibiliteit en korten op vergoedingen die ziekenhuismedewerkers ontvangen, zoals de verschoven dienst-toelage.’

Actiecomités in ruim vijftig ziekenhuizen

In ruim vijftig ziekenhuizen zijn inmiddels actiecomités gevormd. De stakingsbereidheid is daarmee historisch hoog. De vakbonden verwachten dat het aantal actiecomités, en daarmee ook het aantal ziekenhuizen, dat zich aansluit bij de landelijke staking de komende weken verder toeneemt. Veel ziekenhuismedewerkers staan in de startblokken om te staken, zo boos zijn ze. FBZ-onderhandelaar Rob Koster: ‘Ze hebben een goede cao gewoon keihard nodig. Zorgwerknemers kunnen alleen kwalitatief goede zorg leveren als ze goed worden betaald en onder goede werkomstandigheden hun werk kunnen doen. Bescherming tegen een te hoge werkdruk is dan ook essentieel. Voorkomen moet worden dat nog meer werknemers de zorg willen verlaten en de werkdruk nog verder toeneemt. Goede arbeidsvoorwaarden zijn dus belangrijker dan ooit.’

Eisen vakbonden

In het ultimatum dat de vakbonden vorige week aan de NVZ stuurden eisten ze onder meer een loonsverhoging van 10% voor één jaar en 100 euro bruto per maand. Ook willen de bonden dat werknemers die met het openbaar vervoer reizen de volledige reiskosten vergoed krijgen. Datzelfde geldt voor parkeerkosten.

Verder moet de onregelmatigheidstoeslag betaald worden over het volledige uurloon, waarbij ook de hogere salarisgroepen niet meer uitgesloten worden. Bovendien moet de werknemer het recht krijgen op onbereikbaarheid, op momenten dat hij of zij niet is ingeroosterd. Daarnaast willen de vakbonden dat de wensen van de werknemers leidend zijn voor de vaststelling van het basisrooster en moet de werknemer eerste keuze hebben.

Ruim 200.000 werknemers

De cao Ziekenhuizen geldt voor ruim 200.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Nederland telt 65 ziekenhuizen en 14 revalidatiecentra, waarvan een aantal met meerdere vestigingen. De cao Ziekenhuizen liep af op 31 januari 2023.