Gemeente neemt maatschappelijke accommodaties onder de loep

De gemeente Weert heeft een groot en gevarieerd aanbod aan maatschappelijke accommodaties. Denk hierbij aan wijkaccommodaties, verenigingsgebouwen, sportaccommodaties en scholen. De beheerders en gebruikers van veel van deze accommodaties lopen de laatste jaren tegen verschillende problemen aan.

Om te zorgen dat we goede en betaalbare huisvesting voor verenigingen en andere gebruikers behouden, gaat de gemeente de huidige situatie in beeld brengen en een plan maken voor de toekomst. Beheerders van accommodaties ontvangen deze week een mail over het onderzoek.

Nieuwe blik

Op dit moment ondervinden gemeente, beheerders en gebruikers van accommodaties verschillende problemen. Sommige accommodaties kunnen beter worden bezet, hebben te weinig vrijwilligers om beheertaken uit te voeren of maken verlies door de hoge kosten en te lage inkomsten. Andere accommodaties zijn sterk verouderd of sluiten qua functionaliteit niet meer aan bij de wensen van gebruikers. Daarnaast ligt er een uitdaging in het duurzamer maken van de gebouwen.

De gemeente Weert wil zorgvuldig naar het huidige aanbod kijken om zo te zorgen dat ze een toekomstbestendige en betaalbare huisvesting van onze verenigingen en andere gebruikers kunnen blijven garanderen. Het gaat hierbij om alle accommodaties met een maatschappelijke functie, zoals sport-, wijk-, culturele- en jongerenaccommodaties. De huisvesting van activiteiten staat hierbij centraal.

Huidige situatie onderzoeken

De gemeente start met in beeld brengen welke gemeentelijke en niet-gemeentelijke accommodaties er zijn en hoe deze op dit moment gebruikt worden. Wie maakt gebruik van de accommodaties en wat hebben ze daarvoor nodig? Gelijktijdig inventariseert de gemeente tegen welke problemen beheerders van accommodaties nu en in de toekomst aanlopen. Bij de gemeentelijke accommodaties wordt ook gekeken naar de staat van de gebouwen en de kosten.

De gemeente Weert verwacht de inventarisatie in mei 2023 af te kunnen ronden. Daarna worden er vervolgstappen genomen.

Heb jij ook een accommodatie die je beschikbaar stelt voor activiteiten? En heb je géén mail ontvangen voor 2 februari 2023? Neem dan contact op met [email protected].