Aannemer gevonden voor aanpak wateroverlast Bungalowpark

Archieffoto WdG: Ondergelopen garage bij woning in Bungalowpark in 2016

Sinds een aantal jaren is in de Rembrandtlaan en directe omgeving (ook bekend als het Bungalowpark) sprake van veel wateroverlast. Een adviesbureau heeft onderzoek gedaan en een ontwerp gemaakt om deze wateroverlast op te lossen.

De gemeente Weert heeft inmiddels een aanbesteding gedaan waar aannemers op konden inschrijven. De inschrijving van BLM BV was de laagste geldende inschrijving die voldeed aan de inschrijvingseisen. Het college van B&W wil het werk dan ook gunnen aan deze inschrijver.

Het project

Om de wateroverlast op te lossen wordt het hemelwater afgekoppeld van de huidige riolering en geïnfiltreerd in de bodem. Dit met een overloop richting een nieuw aan te leggen afwateringssloot richting de Grotesteeg. Deze sluit aan op de Mastenbroeklossing.

Op enkele plaatsen zal ook de huidige riolering vervangen moeten worden om de nieuwe hemelwaterriolering aan te kunnen leggen. De Rembrandtlaan wordt versmald en de Van Goghlaan, Tooroplaan, Frans Halslaan en Rembrandtlaan worden weer voorzien van een asfaltverharding. Eveneens worden enkele kruispunten van een plateau voorzien om op deze cruciale punten de snelheid van het autoverkeer te verminderen.

De werkzaamheden beperken zich tot dat gedeelte van de Rembrandtlaan en aanliggende straten voor zover nodig om de waterproblematiek in te perken.

Planning en kosten

De planning is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2023 worden uitgevoerd en voor 29 juli 2023 (start van de bouwvakvakantie regio zuid) zijn afgerond. De kosten van de werkzaamheden worden geraamd op € 1.051.000,-.