Briefhoofden als reclamemiddel – Weerter bedrijven 1880 tot 1950

Wethouder Suzanne Winter opende vrijdag 10 maart de expositie Weerter Bedrijven in Beeld van 1880 tot 1950 in Bibliocenter Weert. Zij deed dat door de banner van de expositie te onthullen, samen met Jac Lemmens, gemeentearchivaris Weert, en Kelly Krijntjes, beleidsmedewerker externe dienstverlening en educatie Gemeentearchief Weert.

Briefhoofden

Tegenwoordig zijn merken en logo’s heel gewoon. Aan het logo herkennen we meteen om welk bedrijf of organisatie het gaat. In de tijd dat marketing nog niet bestond, zag je ook al dat bedrijven de meerwaarde zagen van briefhoofden. Een briefhoofd is de kop aan de bovenkant van een vel briefpapier. Het bestaat uit een naam, adres, logo of handelsmerk en soms een achtergrondpatroon (red.). Ook Weerter bedrijven hadden prachtige en gedetailleerde briefhoofden. Zo staat erin het logo van apotheek Hupperetz een statig hert afgebeeld. “Het briefhoofd bevat veel informatie over een bedrijf, over wat het maakte en waar het trots op was”, vertelt Jac Lemmens. “Het is een makkelijke en snelle bron voor het samenstellen van een familiebeeld, naast kranten en andere bronnen.”

Verhalen vertellen en zichtbaar maken

Wethouder Suzanne Winter vindt het belangrijk dat we het erfgoed blijven doorgeven. “Verhalen vertellen en zichtbaar maken. Bijvoorbeeld met deze expositie in de bibliotheek, maar ook in de openbare ruimte via de opgehangen informatieborden. Erfgoed zit in de kleinste dingen, zoals een briefhoofd.”

Wat is er te zien?

De tentoonstelling bestaat uit zuilen met briefhoofden, foto’s en informatie van Weerter bedrijven die niet meer bestaan. Zoals drukkerij Smeets, de Meelfabriek, Wertha Brouwerij en Kneepkens in Weert. Aangezien niet alle briefhoofden op de zuilen passen, is er een scherm in de zuilen geplaatst, waarop nog meer briefhoofden en informatie van Weerter bedrijven is te zien. Het is de eerste expositie die Kelly Krijntjes, beleidsmedewerker externe dienstverlening en educatie Gemeentearchief Weert, heeft samengesteld. “Ook toen al werden briefhoofden als reclame-uitingen gezien. Een middel om klanten binnen te halen. Bedrijven presenteerden zich groter en voornamer dan ze in werkelijk waren.” Als voorbeeld noemt Kelly een bedrijf dat zijn pand twee keer zo groot in zijn briefhoofd afbeeldde.

Bewaard sinds 1920

Sinds 1920 bewaart het Gemeentearchief Weert briefhoofden van bedrijven, organisaties en verenigingen. Inmiddels bestaat de collectie uit zesduizend verschillende briefhoofden. Jac Lemmens roept iedereen op, die binnen zijn familie een briefhoofd heeft of iemand anders kent die dat heeft, om dat naar het gemeentearchief te sturen ([email protected]). Niet alleen van vroeger, maar ook van nu. Het mogen papieren, maar ook digitale logo’s of beeldmerken van bedrijven, organisaties en verenigingen zijn gevestigd in Weert.

De expositie Weerter bedrijven in beeld 1880-1950 is tot 1 november te zien in Bibliocenter Weert.


Een bijdrage van Arjanne van Voorst