Franciscaanse communiteit Weert na 561 jaar opgeheven

Na 561 jaar is de franciscaanse communiteit in Weert officieel opgeheven. Het generaal bestuur van de franciscanen heeft daar onlangs mee ingestemd. Daarmee komt een formeel einde een eeuwenlande franciscaanse aanwezigheid in Weert.

Minderbroeders

De minderbroeders kwamen in 1461 op verzoek van graaf Jacob van Horne naar Weert. Het klooster is provincialaat en noviciaat geweest. Vanaf midden jaren zeventig van de vorige eeuw werd het een kloosterverzorgingshuis. In 1998 werd het klooster verkocht aan Woonzorg Nederland. Na een verbouwing werd het bewoond door franciscanen en zusters, maar geleidelijk aan kwamen er steeds meer Weertenaren bij. Besloten werd om de communiteit door natuurlijk verloop tot een einde te laten komen. Toen in 2021 een van de laatste drie broeders overleed werd het vereiste aantal broeders voor een communiteit niet meer gehaald.

Eeuwenlange betrokkenheid

Het officieel opheffen werd in gang gezet na het kapittel van 2022. Bisschop Harrie Smeets heeft afgelopen najaar zijn toestemming voor de opheffing gegeven. In zijn brief aan de minister-provinciaal van de franciscanen schrijft hij: “Het is natuurlijk bepaald geen vreugdevol moment om van een communiteit afscheid te moeten nemen. Te meer, omdat het hier om een communiteit gaat die zich al in 1461 in Weert heeft gevestigd en zich eeuwenlang met grote inzet en betrokkenheid voor de pastoraal en de mensen in Weert heeft ingezet en gezorgd. Graag wil ik u en al uw medebroeders dan ook van harte danken voor al hetgeen u voor de kerk in ons bisdom al die vele jaren hebt gedaan en wens u Gods rijkste zegen voor de toekomst.”

De twee laatste minderbroeders blijven in Weert wonen en zetten op informele wijze de ruim 560-jarige franciscaanse traditie voort.